RMC Actualiteitendag

Direct inschrijven

Er zijn steeds minder voortijdig schoolverlaters. Waar in 2002 meer dan 71.000 jongeren zonder startkwalificatie van school gingen, waren dat er in 2015-2016 nog maar 23.000. Toch vindt de Rijksoverheid dat er nog steeds teveel jongeren voortijdig stoppen met school. In 2021 mogen maximaal 20.000 leerlingen per jaar uitvallen zonder startkwalificatie. Om de doelstellingen te bereiken is door het ministerie nieuw beleid geformuleerd en zijn wetsvoorstellen ontwikkeld waaraan RMC uitvoering moet geven.

Onderwerpen
Tijdens de RMC-Actualiteitendag komen onder leiding van Carolien de Bruin de laatste ontwikkelingen aan bod. Aan de hand van de vier onderscheiden doelgroepen VSV behandelt Carolien de verschillende (regionale) aanpakmogelijkheden en welke instrumenten ingezet kunnen worden. Speciale aandacht wordt besteed aan de oude VSV’ers en jongeren in kwetsbare posities.
Door de vervolgaanpak VSV verandert de rol van het RMC. Zo krijgt RMC bijvoorbeeld de opdracht afspraken te maken binnen de arbeidsmarktregio over het toeleiden van jongeren naar werk. Ook wordt RMC verantwoordelijk voor het monitoren van jongeren (16- en 17 jarigen) van het PRO en VSO.

Onderwerpen die verder aan de orde komen:

  • Definitie VSV en aanpak in de praktijk
  • Netwerk
  • Studiefinanciering
  • Doelgroepenregister
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Focus op vakmanschap
  • Toelatingsrecht MBO

Kwaliteitsregister LKLR
De RMC Actualiteitendag is opgenomen in het Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht & RMC (LKLR).

 
Enkele reacties:
"Leuke, zinvolle lesdag. Veel geleerd."
"Prima cursus, duidelijke uitleg. Pluim voor Carolien!"
"Zeer prettige manier om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen."
"Veel praktijkvoorbeelden, veel kennis bij de docent."
"Ik ben weer helemaal up-to-date!"
"Inspirerend!"

 

Prijs
€ 325,- incl. studiemateriaal, koffie/thee en lunch

Opleidingsduur
Lesdagen: 1 dag (2 dagdelen)

Locatie/data 

Waar Wanneer
Vaassen 10 september 2020
 

     

Opleidingsniveau: MBO-4

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht