BOA PHB Domein III - module 4: Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Direct inschrijven

Voor wie

Bent u werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in Domein III Onderwijs (leerplichtambtenaar)? Dan bent u, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein III te volgen. De PHB bestaat uit vier modules. Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is PHB module 4.

Onderwerpen

Met ingang van 1 januari 2018 bestaat module 4 uit de behandeling en toetsing van de Methodische Aanpak Schoolverzuim.  Het doel van de MAS is om binnen ‘leerplicht’ op een vergelijkbare wijze te werken, met ruimte voor de discretionaire bevoegdheid van de leerplichtambtenaar. Het credo is dan ook ‘Pas toe of leg uit’. Iedereen werkt volgens de MAS (pas toe…), tenzij hij of zij kan motiveren waarom wordt afgeweken (…of leg uit).

Uw eigen professionele handelen om bewuste en gemotiveerde keuzes te maken bij de aanpak van een problematiek staat centraal in deze module. Aan de hand van een casus formuleert u een plan van aanpak en vult daarna het signaleringsinstrument in. De toetsing van deze module bestaat uit een interview over de door u gekozen werkwijze en mogelijke afwijkingen met de uitkomst van het invullen van het signaleringsinstrument.

Programma

Het programma voor de module Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is als volgt:

Eerste lesdag:

  • Uitleg programma en toelichting op het examen module 4
  • Behandeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim
  • Uitleg verschillende fasen: waarnemen, analyseren, plannen, handelen en evalueren
  • Uitleg vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijke of dwang in strafrechtelijk kader.
  • Gebruik en toepasbaarheid signaleringsinstrument
  • Bespreking casus + maken van plan van aanpak
  • Huiswerkopdracht

Tweede lesdag:

  • Bespreking huiswerkopdracht
  • Training voor interviews aan de hand van diverse casussen
  • Voorbereiding op en tips voor het examen

Doelen
Na afloop van de module Methodische aanpak schoolverzuim kunt u goed beargumenteren welke maatregelen u gaat inzetten bij bepaalde problematiek met in acht neming van de beschreven werkwijze in de MAS. U kunt het signaleringsinstrument gebruiken en haar uitkomst vertalen naar de praktijk. Tijdens het examen (interview)  kunt u uw keuzes beargumenteren en motiveren.

Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

 
Enkele reacties van cursisten:
"Het sluit goed aan bij wat BOA's in de praktijk tegenkomen."
"Erg betrokken docent."
"Ik heb de opleiding als zeer plezierig ervaren."
"De lessen worden bijzonder goed voorbereid."
"De docent kon enorm veel praktijkvoorbeelden aanhalen."

 

Opleidingsprijs

€ 525,00 (incl. studiemateriaal en arrangementskosten, excl. examenkosten)
Examenkosten (ExTH): € 215,00 (vrijgesteld van btw)

Opleidingsduur
Lesdagen:  2 dagen
 

Locatie / data

Waar Wanneer
Hoogeveen 3 en 10 november 2020
Vaassen 12 en 19 april 2021
 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

 


Wij hebben deze opleiding ontwikkeld in samenwerking met


 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht