Opleiding | 1 dag

Leerplicht / RMC Actualiteitendag

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Voor beginnende leerplichtambtenaren biedt SPV de leerplicht basisopleiding aan. Wil je leerplichtambtenaar worden, dan is het belangrijk om te weten wat voor soorten verzuim er zijn. Behalve de belangrijkste theoretische kennis over de leerplichtwet en relevante wetten is er veel aandacht voor jouw professionele handelen. Het beste traject voor de thuiszittende jongere staat centraal. Welke handvatten kan en mag je bieden?
Leerplichtambtenaren houden toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Tot de leeftijd van 18 jaar is iemand, op basis van de leerplicht en kwalificatieplicht, verplicht om naar school te gaan totdat ze een startkwalificatie hebben. Dat is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 en hoger. Volgt iemand jonger dan 18 jaar geen opleiding of mist hij/zij heel veel lessen, dan is er sprake van verzuim. Een leerplichtambtenaar geeft voorlichting aan jongeren over het belang van een startkwalificatie. Je begeleidt de thuiszitter naar een opleiding. Leerplichtambtenaar worden kan dus ook vanuit een sociaal pedagogische richting, want je bent meer dan een handhaver.

Leerplichtambtenaar worden

Bij het Studiecentrum voor Publieke Veiligheid (SPV) bieden wij een basiscursus om leerplichtambtenaar te worden. De tweedaagse opleiding is voor beginnende leerplichtambtenaren bedoeld. Wij brengen je snel op de hoogte van de belangrijkste aspecten en werkzaamheden van het vak van leerplichtambtenaar. Bij SPV zijn er meerdere opleidingen in het vakgebied Leerplicht.

Programma opleiding

De leerplicht basisopleiding volg je als je leerplichtambtenaar worden wil. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:
- Oriëntatie vakgebied Leerplicht
- Wat is verzuim?
- Verkenning Leerplichtwet 1969 en andere relevante wetgeving
- Methodische aanpak schoolverzuim (MAS)
- Passend onderwijs
Voor de leerplicht basisopleiding is geen vooropleiding vereist. De 2-daagse opleiding voor leerplichtambtenaar worden is op mbo niveau 4. Om je een beeld te geven van de inhoud van de opleiding, lichten wij het lesprogramma toe. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de genoemde onderwerpen behandeld. Veel aandacht is er voor uw professionele handelen, waarbij de vraag ‘Wat is het beste traject voor deze thuiszittende jongere?’ centraal staat.
De werkzaamheden en mogelijkheden van leerplichtambtenaren schetsen wij met praktijkvoorbeelden in de oriëntatie vakgebied Leerplicht. Wat kom je tegen tijdens je werk en wat is daarin jouw rol als leerplichtambtenaar? Wij behandelen wat er allemaal onder verzuim valt en welke verzuimmeldingen er op van toepassing zijn. Het theoretische deel van de leerplicht basisopleiding bestaat uit het verkennen van de Leerplichtwet 1969 en andere relevante wetgeving. Alle artikelen van de Leerplichtwet gaan wij tijdens de opleiding bij langs.
De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is een integrale aanpak van schoolverzuim. Deze beschrijft vier routes om het verzuim effectief te stoppen. De MAS is licht waar het kan en zwaar waar nodig. Schoolverzuim effectief aanpakken kan bijna niet zonder de samenwerking met ketenpartners, vooral als er sprake is van problematiek die ten grondslag ligt aan het verzuim. Ketenpartners zijn de brancheorganisatie voor leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Halt en het Openbaar Ministerie.

Leerplichtambtenaar worden: certificaat

Na de leerplicht basisopleiding bij SPV ben je in staat om als leerplichtambtenaar aan het werk te gaan. Leerplichtambtenaar worden zonder dat je globale kennis van de Leerplichtwet en relevante wetten hebt, is lastig. Na deze tweedaagse cursus ontvang je het certificaat Basiscursus Leerplichtambtenaar en weet je wat er van een leerplichtambtenaar wordt verwacht. Je kan later de Leergang Leerplicht/RMC volgen. Dat is een grondige vervolgcursus waar alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden, die nodig zijn bij het dagelijkse werk, worden behandeld.

Voor wie?

Deze Actualiteitendag is speciaal ontwikkeld voor leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers die meer (achtergrond)informatie willen over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en die zich goed willen voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-4. Geen vooropleiding vereist.

Opleidingsprijs is inclusief arrangement en locatiekosten (€ 62,50 per dag) en lesmateriaal.

Enkele reacties van cursisten

"Leuke, zinvolle lesdag. Veel geleerd."
"Prima cursus, duidelijke uitleg. Pluim voor Carolien!"
"Zeer prettige manier om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen."
"Veel praktijkvoorbeelden, veel kennis bij de docent."
"Ik ben weer helemaal up-to-date!"
"Inspirerend!"

Scroll naar boven