Opleiding | 1 dag

Leerplicht / RMC Administratie

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Een goede en betrouwbare leerplichtadministratie is van essentieel belang voor het goed kunnen uitvoeren van de leerplicht- en RMC-taak van een gemeente of regionaal leerplichtbureau. Vanuit de cijfers van de leerplicht/RMC-administratie wordt beleid ontwikkeld om schoolverzuim te bestrijden en voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

Er worden dan ook steeds hogere eisen aan de leerplicht/RMC-administratie gesteld. Maar hoe zorg je er nu voor dat alle activiteiten inhoudelijk en cijfermatig administratief goed verwerkt worden? Wat is de juridische basis voor de administratie? Welke gegevens moeten verwerkt worden in bijvoorbeeld het jaarverslag en de RMC-effectrapportage? Met welke partijen wordt samengewerkt en kunnen gegevens gedeeld worden vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De cursusdag Leerplicht/RMC-administratie is bedoeld om jouw kennis omtrent de functie van en werkzaamheden voor een leerplicht/RMC-administratie op te frissen en te verdiepen. Daarnaast worden de laatste actuele ontwikkelingen besproken.

Onderwerpen
Het programma voor de lesdag is als volgt:

  • Soorten verzuim
  • Soorten vrijstelling
  • Inzet administratie op verzuim en vrijstelling
  • Privacy: welke gegevens kan en mag je delen, bijvoorbeeld als er een ouder, schoolmedewerker of netwerkpartner belt?
  • Gegevens voor het jaarverslag en RMC effectrapportage.
  • Welke taken kan de administratie uitvoeren ter ondersteuning van de leerplichtambtenaren en de RMC-trajectbegeleiders?
  • Actuele ontwikkelingen

Doel
Je bent een deskundige gesprekspartner voor jouw collega’s voor het vullen en bijhouden van de leerplicht/RMC-administratie

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-4. Geen vooropleiding vereist.

Enkele reacties van cursisten

"Mijn verwachtingen werden overtroffen."
"Een praktijkgerichte, interactieve en duidelijke manier van lesgeven."
"De docenten zijn bevlogen en creëren een leeromgeving die veilig, efficiënt en effectief is."
"Het is een uitje om naar toe te gaan."

Scroll naar boven