Opleiding | 1 dag

BOA PHB Domein III - module 2: Wettelijke kaders onderwijs specifiek (WKOS)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe eindtermen voor module 2, Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek. De belangrijkste inhoudelijke verandering was de behandeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Een groot deel van het examen zal ook bestaan uit vragen over de MAS.

De cursus Wettelijke kaders onderwijs specifiek is een eendaagse training die, gecombineerd met ons digitale leerplein, vernieuwd en actueel wordt aangeboden. Tijdens de lesdag behandelt de docent de belangrijkste onderwerpen voor het examen. Je kunt vragen stellen en met andere cursisten jouw kennis op peil brengen.
Thuis oefen je met behulp van het digitale leerplein. Op het leerplein staat het volledige lesboek. De hoofdstukken uit het lesboek worden afgerond met toetsvragen. Je beoordeelt zelf of je de lesstof van het betreffende hoofdstuk voldoende beheerst. Ter afronding kun je  proefexamens maken.
Aan deze omgeving is de 'memotrainer' gekoppeld. Met de memotrainer kunt je jouw eigen toetsen creëren en regelmatig oefenen. De memotrainer is als een app te downloaden op uw telefoon.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Taken en verantwoordelijkheden
- Verzuim en vrijstelling
- Onderzoek schoolverzuim
- Behandeling Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) (nieuw)
- Leerplichtambtenaar als opsporingsambtenaar
- Procedure en afhandeling

Doelen
Na afloop van de module Wettelijke kaders onderwijs specifiek ben je voldoende voorbereid om het landelijk examen bij ExTH met succes af te leggen. Daarnaast kun je de in de opleiding opgedane kennis toepassen in jouw eigen praktijk.

Afronding
De module wordt afgerond met een digitaal theorie-examen dat wordt afgenomen door ExTH

Voor wie?

Ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in Domein III Onderwijs? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein III te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Wettelijke kaders onderwijs specifiek (WKOs) is module 2 van de PHB.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag
Studiebelasting: 7 contacturen + 1 uur thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Opleidingsprijs is inclusief arrangement en locatiekosten (€ 62,50 per dag) en lesmateriaal.

Scroll naar boven