Opleiding | 2 dagen

BOA PHB Domein III - module 4: Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Module 4 van Domein III bestaat uit de behandeling en toetsing van de Methodische Aanpak Schoolverzuim.  Het doel van de MAS is om binnen ‘leerplicht’ op een vergelijkbare wijze te werken, met ruimte voor de discretionaire bevoegdheid van de leerplichtambtenaar. Het credo is dan ook ‘Pas toe of leg uit’. Iedereen werkt volgens de MAS (pas toe…), tenzij hij of zij kan motiveren waarom wordt afgeweken (…of leg uit).

Jouw eigen professionele handelen om bewuste en gemotiveerde keuzes te maken bij de aanpak van een problematiek staat centraal in deze module. Aan de hand van een casus formuleer je een plan van aanpak, daarna vul je het signaleringsinstrument in. De toetsing van deze module bestaat uit een interview over de door jou gekozen werkwijze en mogelijke afwijkingen met de uitkomst van het invullen van het signaleringsinstrument.

Programma

Het programma voor de module Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is als volgt:

Eerste lesdag:

  • Uitleg programma en toelichting op het examen module 4
  • Behandeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim
  • Uitleg verschillende fasen: waarnemen, analyseren, plannen, handelen en evalueren
  • Uitleg vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijke of dwang in strafrechtelijk kader.
  • Gebruik en toepasbaarheid signaleringsinstrument
  • Bespreking casus + maken van plan van aanpak
  • Huiswerkopdracht

Tweede lesdag:

  • Bespreking huiswerkopdracht
  • Training voor interviews aan de hand van diverse casussen
  • Voorbereiding op en tips voor het examen

Doelen
Na afloop van de module Methodische aanpak schoolverzuim kun je goed beargumenteren welke maatregelen je gaat inzetten bij bepaalde problematiek met inachtneming van de beschreven werkwijze in de MAS. Je kunt het signaleringsinstrument gebruiken en haar uitkomst vertalen naar de praktijk. Tijdens het examen (interview)  kun je jouw keuzes beargumenteren en motiveren.

Voor wie?

Ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in Domein III Onderwijs (leerplichtambtenaar)? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein III te volgen. De PHB bestaat uit vier modules. Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is PHB module 4.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen
Studiebelasting: 14 contacturen + 3 uren thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Opleidingsprijs is inclusief arrangement en locatiekosten (€ 62,50 per dag) en lesmateriaal.

Scroll naar boven