Opleiding | 8 dagen

Leergang Leerplicht / Doorstroompunt module 1: wet- en regelgeving

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De Leergang Leerplicht/Doorstroompunt is dé verdiepende opleiding voor de leerplichtambtenaar en behandelt op hbo-niveau alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die je als leerplichtambtenaar of medewerker Doorstroompunt bij jouw dagelijkse werkzaamheden nodig hebt. Ook de veranderingen in het sociale domein die zijn ontstaan door de transities en passend onderwijs komen aan bod.

Het programma van de Leergang Leerplicht/Doorstroompunt is afgestemd op het functieprofiel voor Leerplichtambtenaren/Doorstroompunt-medewerkers en is ontwikkeld in samenspraak met de branche-organisatie Ingrado. 

De leergang omvat in totaal 22 lesdagen en is verdeeld over drie modules:
•  Wet- en regelgeving Leerplicht/Doorstroompunt (8 dagen)
•  Het netwerk in beeld (7 dagen)
•  Methodisch handelen (7 dagen)

1. Wet- en regelgeving Leerplicht/Doorstroompunt
In deze module krijg je alle noodzakelijke theoretische kennis aangereikt van de actuele wet- en regelgeving die het kader vormt voor jouw werkzaamheden. Je krijgt inzicht in de toepassing van deze wet- en regelgeving in jouw werkpraktijk. 

Insteek / Benadering

In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

•  De volledige Leerplichtwet en Doorstroompunt wet- en regelgeving
•  Algemene Wet Bestuursrecht
•  AVG

Afronding

Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk examen, bestaande uit 30 vragen (meerkeuze- en open vragen). Het met voldoende resultaat afronden van deze module geeft recht op een certificaat. Wanneer je alle modules van de Leergang Leerplicht/Doorstroompunt met een voldoende resultaat hebt afgesloten, geven de certificaten van de drie modules tezamen recht op het diploma Leergang Leerplicht/Doorstroompunt, afgegeven door examenbureau Exapol.

Voor wie?

De Leergang Leerplicht/Doorstroompunt is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar of medewerker Doorstroompunt. Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 8 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: HBO. Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 68,75 per dag) en inclusief lesmateriaal.

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Scroll naar boven