Opleiding | 7 dagen

Leergang Leerplicht / RMC module 3: methodisch handelen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Onderwerpen
De Leergang Leerplicht/RMC behandelt op HBO-niveau alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die je als leerplichtambtenaar of medewerker RMC bij jouw dagelijkse werkzaamheden nodig hebt. Ook de veranderingen in het sociale domein die zijn ontstaan door de transities en passend onderwijs komen aan bod.

De leergang omvat in totaal 22 lesdagen en is verdeeld over drie modules:
•  Wet- en regelgeving Leerplicht/RMC (8 dagen)
•  Het netwerk in beeld (7 dagen)
•  Methodisch handelen (7 dagen)

3. Methodisch handelen
De leerplichtambtenaar/medewerker RMC beschikt niet alleen over vaardigheden om juridisch juist te handelen, maar ook over vaardigheden om bij tegenstrijdige belangen en emoties accuraat op te treden. Zij/hij schakelt op verschillende niveaus: met de jongeren, ouders, mentoren, jeugdzorg, wijkteams etc. Deze module behandelt methodieken en communicatieve vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle afstemming met alle betrokkenen. Leidend daarbij zijn de vragen: wat zie ik, wat hoor ik, is dit eigenlijk wel het probleem, wat ligt erachter, welke afstemming moet plaatsvinden, welk traject kan worden aangeboden?
Onderwerpen die besproken worden:
•  Rol en positie van de leerplichtambtenaar
•  Ontwikkelingspsychologie van jongeren
•  Plan van aanpak bij problematiek
•  De regie voeren en monitoren
•  Aandachtspunten voor gesprekken met jongeren
•  Jongeren met een (gedrags)problematiek
•  Maatschappelijke zorg
•  Sociale media

Klik hier voor meer informatie over het lesprogramma van deze module.
De module wordt afgesloten met een casus en/of reflectieverslag.

Insteek / Benadering

Het programma van de leergang Leerplicht/RMC is afgestemd op het functieprofiel voor Leerplichtambtenaren/RMC-medewerkers en is ontwikkeld in samenspraak met de branche-organisatie Ingrado.

Afronding
Wanneer je alle onderdelen van de leergang leerplicht/RMC met een voldoende resultaat hebt afgesloten, ontvang je een diploma.

Voor wie?

De leergang Leerplicht/RMC is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar of medewerker RMC. Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 7 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: HBO. Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

Scroll naar boven