Opleiding | 7 dagen

Leergang Leerplicht / Doorstroompunt module 3: methodisch handelen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De Leergang Leerplicht/Doorstroompunt is dé verdiepende opleiding voor de leerplichtambtenaar en behandelt op hbo-niveau alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die je als leerplichtambtenaar of medewerker Doorstroompunt bij jouw dagelijkse werkzaamheden nodig hebt. Ook de veranderingen in het sociale domein die zijn ontstaan door de transities en passend onderwijs komen aan bod.

Het programma van de Leergang Leerplicht/Doorstroompunt is afgestemd op het functieprofiel voor Leerplichtambtenaren/Doorstroompunt-medewerkers en is ontwikkeld in samenspraak met de branche-organisatie Ingrado. 

De leergang omvat in totaal 22 lesdagen en is verdeeld over drie modules:
•  Wet- en regelgeving Leerplicht/Doorstroompunt (8 dagen)
•  Het netwerk in beeld (7 dagen)
•  Methodisch handelen (7 dagen)

3. Methodisch handelen

De leerplichtambtenaar/medewerker Doorstroompunt beschikt niet alleen over vaardigheden om juridisch juist te handelen, maar ook over vaardigheden om bij tegenstrijdige belangen en emoties accuraat op te treden. Zij/hij schakelt op verschillende niveaus: met de jongeren, ouders, mentoren, jeugdzorg, wijkteams etc. Deze module behandelt methodieken en communicatieve vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle afstemming met alle betrokkenen. Leidend daarbij zijn de vragen: wat zie ik, wat hoor ik, is dit eigenlijk wel het probleem, wat ligt erachter, welke afstemming moet plaatsvinden, welk traject kan worden aangeboden?

Insteek / Benadering

In deze module worden de volgende onderwerpen besproken: 

  • Rol en positie van de leerplichtambtenaar
  • Ontwikkelingspsychologie van jongeren
  • Plan van aanpak bij problematiek
  • De regie voeren en monitoren
  • Aandachtspunten voor gesprekken met jongeren
  • Jongeren met een (gedrags)problematiek
  • Maatschappelijke zorg
  • Sociale media

Afronding

Deze module wordt afgesloten met een presentatie en de beoordeling op het tijdens de opleiding opgestelde casus- of reflectieverslag. Het met voldoende resultaat afronden van deze module geeft recht op een certificaat. Wanneer je alle modules van de Leergang Leerplicht/Doorstroompunt met een voldoende resultaat hebt afgesloten, geven de certificaten van de drie modules tezamen recht op het diploma Leergang Leerplicht/Doorstroompunt, afgegeven door examenbureau Exapol.

Voor wie?

De Leergang Leerplicht/Doorstroompunt is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar of medewerker Doorstroompunt. Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 7 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: HBO. Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 68,75 per dag) en inclusief lesmateriaal.

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Scroll naar boven