Opleidingen fraudebeheersing

FRAUDEAANGIFTE

Omdat de nadelige gevolgen van fraude voor een verzekeringsmaatschappij soms heel groot zijn, zijn maatschappijen steeds meer genoodzaakt zelf op te treden tegen fraudeurs. Wie aangifte van fraude doet moet wel die informatie verschaffen die de kans het grootst maakt op een daadwerkelijke strafrechtelijke interventie, zodat compensatie kan volgen. Hoe? Volg daarvoor de opleiding Fraudeaangifte.


FRAUDEONDERZOEKER GEMEENTE

De opleiding Fraudeonderzoeker Gemeente is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die belast zijn met de uitvoering en naleving van de WMO en de Jeugdwet (beleidsmedewerkers, toezichthouders) en medewerkers van de afdeling bijzonder onderzoek (sociale recherche) die belast zijn met het onderzoeken en de afhandeling van mogelijke fraudezaken.


STRAFRECHTELIJKE BELANGENBEHARTIGING BIJ FRAUDE

Een vervolg op en verdieping van de opleiding Fraudeaangifte is de opleiding Strafrechtelijke belangenbehartiging bij FraudeIn het intensieve programma van deze tweedaagse training wordt de theorie vanuit de daadwerkelijke fraudepraktijk op toepassingsniveau behandeld.


FRAUDEONDERZOEK (BASIS)

Uiteraard is bij fraude een gedegen onderzoek van het grootste belang. Daarvoor is de tiendaagse opleiding Fraudeonderzoek (basis). Het programma omvat theoretische en praktische onderdelen. Aan bod komen onder meer de wettelijke kaders van particulier onderzoek, inhoud en opbouw van het onderzoeksrapport en het verzamelen van gegevens via interviews en technisch sporenonderzoek.


VERVOLGOPLEIDING FRAUDEONDERZOEK

Voor wie de basisopleiding Fraudeonderzoek (of een vergelijkbare opleiding) heeft afgesloten, is er de vijfdaagse vervolgopleiding FraudeonderzoekDe eerste drie dagen zijn gericht op verdieping van zowel juridische als tactische aspecten van een onderzoek. Dag vier en vijf staan geheel in het teken van het uitvoeren van een onderzoek, waarbij alle aspecten (juridisch, tactisch en communicatief) aan de orde komen.


INTERVIEWTECHNIEKEN FRAUDEONDERZOEK

In het kader van een fraudeonderzoek moeten regelmatig verdachten en/of getuigen worden ondervraagd. Om zo'n gesprek optimaal voorbereid aan te kunnen gaan, is er de tweedaagse opleiding Interviewtechnieken FraudeonderzoekKernbegrippen bij deze opleiding zijn: voorbereiden, interviewtechnieken en -strategieën, gespreksvaardigheden en het omgaan met non-coöperatief gedrag, emoties en/of druk.


SUE (STRATEGIC USE OF EVIDENCE)

Voor wie kennis en ervaring heeft met de Standaard Verhoor Strategie (SVS) is de tweedaagse training SUE (Strategic Use of Evidence) een nuttige aanvulling. De focus bij SUE ligt op het doelbewust en strategisch omgaan met het aanwezige bewijs. Door dit bewijs tactisch te ontsluiten (wanneer zet je het bewijs in met welke formuleringen) kunnen tegenstrijdigheden in de verklaring van de geïnterviewde/verdachte zichtbaar worden.


INTERNET RECHERCHEREN

Bij fraudeonderzoek wordt speuren naar informatie op het internet steeds belangrijker. De opleiding Internet rechercheren leert u hoe u dat het meest efficiënt kunt doen. Ook het zogenaamde deep web en dark web worden hierbij voor u ontsloten. Uiteraard worden de juridische kaders van internetonderzoek daarbij niet vergeten.


STRAFPROCESRECHT VOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN

Om in uw 'loketfunctie' binnen de veiligheids-/fraudeafdeling van uw verzekeringsmaatschappij een goede gesprekspartner te zijn voor politiële en justitiële diensten, is kennis van strafrecht, strafvorderlijke bevoegdheden en privacywetgeving noodzakelijk. Daarvoor is de elfdaagse opleiding Strafprocesrecht voor financiële instellingen. Als u deze opleiding gevolgd heeft, draagt u bij aan betere rechercheonderzoeken naar interne en/of externe fraude.


WITWASSEN (ONTNEMING EN PLAN VAN AANPAK)

Voor wie witwaspraktijken beter wil kunnen onderzoeken, is er de opleiding Witwassen (ontneming en plan van aanpak)Na deze tweedaagse opleiding bent u in staat adequaat te reageren en in te spelen op deze praktijken. U herkent indicatoren en verdachte omstandigheden en u kunt een plan van aanpak opstellen en uitvoeren.


FACT FINDING BIJ INTERNE INCIDENTEN

Interne incidenten zijn altijd vervelend voor een organisatie. Heeft u te maken met mogelijk frauduleus handelen, (vermoeden van) bedrijfsdiefstal, pesten of ander ongeoorloofd gedrag, dan moet zo’n incident aangepakt en uitgezocht worden. Daarbij geldt als allerbelangrijkste: als u weet wat u moet doen, vergroot u de kans op een succesvol onderzoek. De opleiding Fact Finding bij interne incidenten biedt u daarvoor handvatten.


FRAUDESEMINAR 'IK WEET DAT U LIEGT'

Voor wie de basisopleiding Fraudeonderzoek (of een vergelijkbare opleiding) heeft afgesloten, is er de

Hoe weet je of iemand de waarheid vertelt? Het fraudeseminar 'Ik weet dat u liegt' is bedoeld voor iedereen die wil leren zich professioneel te wapenen tegen leugens, bedrog en fraude in werksituaties. Denk bijvoorbeeld aan omstandigheden waarin klanten, zakenrelaties, bestuurders, medewerkers of sollicitanten manipuleren, misleiden of bedriegen.

 

 

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor een open opleiding, dan kunt u alle informatie vinden op de opleidingspagina. Wilt u meer weten over in company mogelijkheden, of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Dick Koster, adviseur opleidingen fraudebeheersing.

E-mail: d.koster@spv.nu .
Telefoon: 0578 573703

Ook is het mogelijk om ons contactformulier in te vullen.