VNG Academie

Het beste uit twee werelden met elkaar verbinden. Dat is het idee achter de samenwerking met de VNG Academie. De academie zorgt voor de professionalisering van gemeentebestuurders en beleidsambtenaren. We hebben samen het opleidingsprogramma Permanente Her- en Bijscholing voor de Leerplichtambtenaar ontwikkeld. Het traject is opgezet om de wet- en regelgeving Leerplicht en de strafrechtelijke handhaving van de Leerplicht met elkaar te verbinden.

SPV heeft een ruime ervaring in het opleiden van BOA's en kan bogen op een slagingspercentage dat ver boven het landelijk gemiddelde ligt.
De VNG Academie is helemaal thuis in de beleidsmatige en juridische kant van leerplicht.

Meer info: www.vngacademie.nl/