Wat houdt de Permanente Her- en Bijscholing voor domein III in?

In het eerste jaar (vanaf de datum op de akte) nadat u bent aangesteld als BOA of nadat u uw BOA Basisbekwaamheid hebt behaald, start u met de Permanente Her- en Bijscholing (PHB). Deze bestaat uit 4 modules, die in 5 jaar tijd moeten worden afgerond. U volgt in principe elk jaar één module. Het vijfde jaar is een inhaaljaar.

Module 1: Wettelijke kaders onderwijs generiek (theorie)

Centraal staat de algemene wetgeving die voor de BOA in domein III van belang is. U kunt ervoor kiezen deze module klassikaal te volgen of door middel van e-learning:

 • Klassikaal: u volgt de module gedurende 1 dag op één van onze opleidingslocaties
 • E-learning: u doorloopt de module binnen vier maanden zelfstandig via het online SPV-Leerplein (ongeveer 24 studie-uren)

Module 2: Wettelijke kaders onderwijs specifiek (theorie)

Hoofdonderwerp van deze module is de strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim; de Leerplichtwet in relatie tot strafrecht en strafvordering. Opnieuw kunt u ervoor kiezen deze module klassikaal te volgen of door middel van e-learning:

 • Klassikaal: u volgt de module gedurende 1 dag op één van onze opleidingslocaties of incompany 
 • E-learning: u doorloopt de module binnen vier maanden zelfstandig via het online SPV-Leerplein (ongeveer 18 studie-uren)

Het is mogelijk om module 1 en 2 zelfstandig online te volgen via het SPV-leerplein (e-learning).

Module 3 en 4: praktijk

 • Module 3: Sanctionerend optreden (2 dagen)
  Getraind wordt in het analyseren van een dossier, het horen van een verdachte/getuige en het opmaken van een proces-verbaal leerplicht
   
 • Module 4: Methodische Aanpak Schoolverzuim (2 dagen). 
  Het doel van de de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is om binnen ‘leerplicht’ op een vergelijkbare wijze te werken, met ruimte voor de discretionaire bevoegdheid van de leerplichtambtenaar. Het credo is dan ook ‘Pas toe of leg uit’. Iedereen werkt volgens de MAS (pas toe…), tenzij hij of zij kan motiveren waarom wordt afgeweken (…of leg uit).

Tijdens Module 3 worden uw vaardigheden getraind met een professioneel trainingsacteur.

Toetsing
Module 1 en module 2 worden beide afgesloten met een schriftelijk theorie-examen, uitgevoerd door ExTH. De examenkosten bedragen per onderdeel € 91,- (locatie Amersfoort) of € 110,90 (overige locaties). Prijzen vrijgesteld van btw.

Module 3 en 4 worden geëxamineerd middels een praktijkexamen, georganiseerd door ExTH. De examenkosten bedragen per onderdeel € 203,- (vrijgesteld van btw)

Achtergrond
Door de invoering van de jaarlijkse her- en bijscholing is tegemoet gekomen aan de jarenlange wens van leerplichtambtenaren om voor behoud van de BOA-bevoegdheid op het eigen vakgebied bijgeschoold en getoetst te worden. Onderdelen zoals dossiervorming, proces-verbaal leerplichtzaken, professioneel handelen bij een rechtszitting e.d. zijn relevante onderwerpen die nu in het PHB-traject zijn opgenomen.

Opleidingslocaties: ook bij u in de buurt!
De opleiding BOA Basisbekwaamheid en de modules PHB bieden wij aan op de volgende locaties: Vaassen, De Meern en Assen. Bekijk de opleidingsagenda voor de exacte locaties per onderdeel.

Data
Meer informatie over de cursusdata per locatie vindt u op deze website bij de betreffende opleidingen.