De kunst van het niet weten

Programma

U maakt kennis met de zgn. Shift-methode waarmee u patronen zichtbaar krijgt die ten grondslag liggen aan ineffectief gedrag. Centraal in de Shift-methode staat de Meesterschapschaal, een hulpmiddel om u bewust te maken van de positie die u inneemt ten aanzien van uw omgeving of uzelf.
 

09.00 - 10.00 uur - Ontvangst

10.00 - 11.30 uur - Deel 1
We maken kennis met de negen posities van de Meesterschapschaal en de posities die ineffectief denken en gedrag veroorzaken.

11.30 - 11.45 uur - Korte pauze

11.45 - 12.30 uur - Deel 2
U krijgt inzicht waarom u soms vasthoudt aan posities die ineffectief zijn in plaats van te kiezen voor werkbaarheid.

12.30 - 13.30 uur - Lunch

13.30 - 14.30 uur - Deel 3
Aan de hand van voorbeelden en eenvoudige oefeningen ontdekt u wat 'De Kunst van het Niet Weten' inhoudt. U krijgt inzicht in wat nodig is om een verschuiving (Shift) te maken van de in deel 1 besproken ineffectieve posities, via de positie 'Niet Weten, naar de effectieve posities op de Meesterschapschaal.

14.30 - 14.45 uur - Korte pauze

14.45 - 16.00 uur - Deel 4
In dit laatste deel worden de posities van de Meesterschapschaal behandeld waarbij effectief gedrag kenmerkend is. U ziet dat effectiviteit niet iets is wat u doet, maar wat u van nature bezit.

Vanaf 16.00 uur - Netwerkborrel
 

"Om een tuin tot bloei te brengen is het verstandig eerst alle rotzooi weg te halen en de grond goed om te spitten. Misschien is een vergelijking met professionals niet vreemd: soms is opruimen en spitten nodig om te komen tot vruchtbare (werk)relaties om effectief samen te werken".