Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 2 dagen

BOA PHB Domein III - module 2: Bejegening

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De module Bejegening in domein III is een theoretische en praktische module die gericht is op het professioneel en effectief omgaan met emoties en weerstand van de leerplichtige jongere en de ouder. Dit met het doel om uiteindelijk informatie te kunnen verzamelen en de verwijtbaarheid aan een mogelijk strafbaar feit vast te kunnen stellen.

Tijdens de opleiding krijg je voldoende theoretische basis om inhoudelijk een goed verzuim- en verhoorgesprek te voeren.

Insteek / Benadering

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de diverse vormen van verzuim
  • de verdachte en diens rechten
  • communicatie en communicatieve vaardigheden
  • de voorbereiding van het verzuim- en verhoorgesprek
  • het voeren van het verzuim- en verhoorgesprek

Verder leer je tijdens de opleiding hoe je met inzet van de juiste communicatieve- en gespreksvaardigheden de-escalerend kunt optreden in de situatie dat je met een ouder of een leerplichtige jongere een verzuimgesprek voert of hen een verhoor afneemt. Onder begeleiding van een docent/trainer oefen je samen met een acteur in rollenspellen in het omgaan met de emoties van de ouder of de leerplichtige jongere tijdens zo’n gesprek of verhoor. Emoties zoals: boosheid, verbazing, ongeloof, teleurstelling, ongeduld, gevoelens van onrechtvaardigheid, verdriet enzovoort. Je leert om deze emoties zo effectief mogelijk te de-escaleren, zodat je zo snel en zo goed mogelijk door kunt gaan met het gesprek of verhoor. Dit met als doel om informatie te vergaren en om de verwijtbaarheid aan een mogelijk strafbaar feit vast te kunnen stellen.

De module Bejegening omvat twee contactdagen waarin een dagdeel in het teken staat van de theorie. De andere drie dagdelen staan in het teken van het oefenen met een acteur.

Doelen

Nadat je de module Bejegening hebt gevolgd, ben je in staat om het gedrag van de leerplichtige jongere of de ouder, zoals verbale agressie vanuit de emotie of frustratie, te scheiden van de inhoud. Je bent in staat om die vormen van agressie te de-escaleren om daarmee de inhoudelijke opdracht te voltooien op een manier waarbij de relatie met de leerplichtige jongere of de ouder in stand blijft. Door de inzet van de bijbehorende technieken kom je in je optreden leidend over, straal je rust uit, kom je respectvol over en verhoog je de acceptatie van je inhoudelijke boodschap. Kortom door je communicatieve - en gespreksvaardigheden te verbeteren, reageer je meer effectief en professioneel. Omdat je hierdoor in de communicatie meer controle krijgt over het gedrag van de leerplichtige jongere en de ouder levert dit voor jou als leerplichtambtenaar ook minder stress op.

De training richt zich volledig op de examencasuïstiek van ExTH en de bijbehorende exameneisen. Na afloop van de module ben je voldoende vaardig om het praktisch examen met succes af te leggen. Daarnaast heb je geoefend met vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor een professioneel functioneren als leerplichtambtenaar in de praktijk.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor deze module is volledig door SPV ontwikkeld en afgestemd op het examen van ExTH. Naast het fysieke lesmateriaal krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving; het Leerplein. Hier is de theorie digitaal terug te vinden en verder is daar een aantal casussen opgenomen die bij het oefenen met een acteur worden gebruikt. De docent/trainer en de trainingsacteur zijn voor deze module echter het belangrijkste ‘lesmateriaal’. Zij zijn in staat om de theorie van de communicatie- en gesprekstechnieken te verbinden aan de praktijk. Zij kunnen jou ook concrete en bruikbare feedback geven op je gedrag tijdens en direct na de rollenspellen.

Afronding

Je sluit deze PHB-module af met een praktijkexamen. Dit examen duurt 40 minuten en vindt plaats in een door ExTH gecertificeerd praktijkexamencentrum. Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Voorbereiding op het verzuim- of waarschuwingsgesprek (10 tot 15 minuten) aan de hand van een summier schriftelijk dossier met verzuimoverzicht.
  2. Verzuim- of waarschuwingsgesprek met leerplichtige jongere en/of ouder (15 minuten).
  3. Verhoor(gesprek). Aan de hand van beperkte aanvullende informatie: “Verzuim houdt aan” neem je een verhoor af (10 minuten).

De beoordeling van het examen ziet op onderdeel 2 en 3. De exameneisen en de cesuur voor deze module vind je op de website van ExTH. Bij een herkansing leg je het gehele examen opnieuw af. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

Voor wie?

Ben je werkzaam als leerplichtambtenaar? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht om de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein III te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Binnen de periode van geldigheid van je akte (maximaal 5 jaar) moet je de vier PHB modules hebben behaald om tijdig verlenging van de opsporingsbevoegdheid te kunnen aanvragen voor een nieuwe periode van 5 jaar.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen
Studiebelasting: 14 contacturen + 6 uur thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3.
Vereiste vooropleiding: Voor deelname aan deze PHB module is een BOA getuigschrift of aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven