Over ons

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Opleiden voor een veiliger Nederland, dát doet SPV. We bieden al ruim 50 jaar opleidingen op het gebied van openbare orde en veiligheid, voor klanten als gemeenten, politie, Rijksoverheid, financiële instellingen en multinationals. We combineren de best passende middelen om in jouw opleidingsvraag te voorzien.

Met een mix van online leren, praktijklessen en contactonderwijs stomen we onze studenten klaar voor de toekomst. SPV biedt open opleidingen aan, maar is gespecialiseerd in praktijkgerichte maatwerkopleidingen. We doen dat op locatie of in ons prachtige pand in de bossen bij Vaassen, op de Veluwe. En altijd met een warme, persoonlijke aanpak. SPV staat voor Studiecentrum voor Publieke Veiligheid.

logo-SPV.svg

-- INKLAPITEMS

Missie, visie en strategie

Missie

SPV is in het veiligheidsdomein dé toonaangevende opleidingspartner in Nederland. Wij staan voor het delen van kennis en het duurzaam opleiden en trainen van professionals op dit gebied. 

Visie

SPV bereikt haar doelen door het voortdurend toetsen op actualiteit van onze doorlopende leerlijnen ten behoeve van de ontwikkeling van professionals en door het adviseren van organisaties die werken in en met veiligheid in brede zin.

Strategie 

Dit betekent dat we streven naar een hoge kwaliteit van onze producten door middel van accreditaties en samenwerking met hogescholen en universiteiten. Ons aanbod is up to date (didactisch en inhoudelijk) waarbij we ons laten inspireren door het werkveld (adviescommissie). We bieden tevens organisatieadvies en coaching aan. Management en leiderschap completeren het veiligheidsprogramma. Bij ons kun je op het gebied van veiligheid je leven lang ontwikkelen via doorstroom en cross overs in onze leerlijnen en binnen de SeSa Groep.

 

 

Adviescommissie

Om ervoor te zorgen dat onze opleidingen actueel blijven en te allen tijde in lijn zijn met wat er leeft binnen de wereld van veiligheid in brede zin, heeft SPV een adviescommissie in het leven geroepen. De leden van de commissie adviseren directie en MT over de opleidingen en koers van SPV.

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Dr. Jaap Timmer, universitair hoofddocent Politie- en Veiligheidstudies aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en aangesloten bij het interfacultair Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen VU
 • Guus Bakker, strategisch beleidsadviseur vakbekwaamheidsbevordering bij de Nationale Politie
 • Mr. Yolanda van Setten, eigenaar adviesbureau Cum Sensu, voormalig officier van justitie, gespecialiseerd in Tech-Law en de aanpak van complexe criminaliteit
 • Dr. Rob van Lambalgen, Founding Partner and Member of the Advisory Board at Business Sustainability Research Center, Directeur hoger onderwijs
 • Martin van Maanen MBA, directeur/bestuurder Institute for Financial Crime (IFFC)
 • Mr. Fred Teeven, voormalig Kamerlid en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie   
 • Drs. Pieter Cobelens, voormalig Hoofd van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

E-learning opleidingen bij SPV

SPV werkt aan ontwikkeling. Wij geloven in een mix van meerdere leervormen. Daarom combineert SPV leren op locatie met leren online. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit de effectiviteit en zelfstandigheid van jouw ontwikkelproces vergroot. Hieronder de voordelen op een rijtje:

 • Studeren op momenten dat het jou uitkomt
 • Film-, audio- en beeldmateriaal ter verduidelijking van theorie
 • Het snel delen van informatie digitaal
 • Het intensief delen van informatie in contact
 • Experimenteren met gedrag en houding in direct contact met docent en medestudent
 • De kracht van herhaling, zo vaak oefenen en proberen als je maar wilt.

Opleidingsfilosofie

De SPV opleidingsfilosofie heeft de volgende onderwijskundige en agogische waarden:

 • leren oplossen van praktijkproblemen
 • bevorderen van motivatie
 • ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
 • ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • ontwikkelen van mensenkennis
 • leren zien van verbanden
 • oog krijgen voor verantwoordelijkheden
 • leren initiatief te nemen en te houden

MVO: SPV en duurzaamheid

Als bewoner van de oude houtvestersvilla “De Kroon”, gelegen op de Kroondomeinen bij Apeldoorn te midden van schitterende bossen, gaat de natuur en het behoud daarvan SPV erg aan het hart. Onze ‘huisbaas’ is nog altijd de rentmeester van de Koning, en wij voelen ons minstens zo verantwoordelijk voor onze unieke Veluwse omgeving. Dat wij herten, reeën, vossen en wilde zwijnen regelmatig aan ons pand voorbij zien trekken, draagt bij aan onze nauwe betrokkenheid bij de flora en fauna om ons heen. 

Ook in bredere zin staat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ons hoog in het vaandel. Zo schakelen wij in ons wagenpark steeds verder over op elektrisch aangedreven auto’s; inmiddels is een kwart van de auto’s die in gebruik zijn bij onze medewerkers elektrisch en dat aantal zal snel groeien. Op het parkeerterrein is een laadpaal aangelegd voor elektrische auto's. Deze maatschappelijke betrokkenheid is ook herkenbaar in ons personeelsbestand: verschillende medewerkers kwamen binnen via een zogenaamde ‘social return’.  

Onze maatschappelijk betrokkenheid is verder te herkennen in de opleidingen die wij ontwikkelen voor de stichting WAPB (WhatsApp Buurtpreventie). De Stichting WABP beschikt over een netwerk van zo’n 9250 WhatsApp-groepen in Nederland. De groepen staan onder leiding van een groepsbeheerder. SPV investeert in de kennis van deze groepsbeheerders, zodat opgedane kennis kan worden gedeeld met de leden van de groep. Zo wordt de Nederlandse maatschappij veiliger.

Om onze CO2-voetafdruk te verminderen hebben wij de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen:

 • We hebben in 2019 de oude Cv-ketel in “De Kroon” vervangen door een nieuwe ketel met gericht afgestelde thermostaatknoppen voor een optimaal zuinige werking. Het energieverbruik is daardoor significant afgenomen.
 • In 2020 zijn alle oude ramen met enkel glas in “De Kroon” vervangen door HR isolatieglas.
 • Al voor de coronacrisis zijn we begonnen met het bevorderen van thuiswerken en online leren. Daartoe zijn voor alle medewerkers laptops aangeschaft, evenals additionele hulpmiddelen om het thuiswerken te bevorderen. We bieden onze cursisten mogelijkheden voor online leren via ons digitale leerplein. Hiervan is het gebruik in het cursusjaar 2020-2021 verdrievoudigd, van 13.000 naar 40.000 bezoeken per maand. Daarnaast kunnen we nu ook verschillende opleidingen in hybride vorm aanbieden: cursisten kunnen er dan voor kiezen of ze thuis of in het leslokaal de les willen volgen. Dit alles zorgt voor een drastische vermindering van het aantal reisbewegingen voor personeel en cursisten. 

Mogelijkheden voor compensatie van CO2-uitstoot zijn in onderzoek.

Cedeo-erkenning

SPV is een Cedeo-erkend instituut voor zowel maatwerkopleidingen als opleidingen bij open inschrijving.
Cedeo is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt. De erkenning wordt tweejaarlijks gebaseerd op een klanttevredenheidsonderzoek dat door Cedeo wordt verricht. Certificering vindt plaats op basis van de resultaten.

De door Cedeo-erkende instituten moeten voldoen aan strenge criteria. Voor de Cedeo-erkenning moet ten minste 80 procent van de opdrachtgevers zich uitspreken in termen van 'tevreden' of 'zeer tevreden'.

CRKBO-erkenning

SPV is erkend door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs in Nederland (CRKBO). Opleidingsinstellingen die aantoonbaar voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs kunnen deze erkenning krijgen. De erkenning is op 25 november 2022 opnieuw verleend aan SPV en weer voor vier jaar geldig.  

Kijk hier voor meer informatie over CRKBO.

Partners

SPV werkt onder andere samen met de volgende partners. (Klik op het logo om naar de site te gaan.)

 essenburgh-logo.jpgexapol-logo.jpglandstede-logo.jpgpolitie-academie-logo.jpgvng-connect-logo.jpg   Windesheim klein  Saxion klein

Historie pand SPV

In de jaren zestig staat er een villa leeg in de bossen bij Vaassen. Hier woonde de opperhoutvester van de Kroondomeinen. De eigenaar van de villa, de Koninklijke familie, vindt het een goed idee als er een verpleeghuis in komt. Het wordt uiteindelijk een huis voor achttien geestelijk gehandicapte vrouwen. Door de link met de koninklijke familie is 'De Kroon' een prima naam voor dit huis. 

In 1985 betrekt de Stichting Politie Vormingscentrum de villa. Tot op de dag van vandaag worden hier opleidingen gegeven. Daarnaast vindt hier de organisatie rondom de opleidingen plaats. In 2013 is de naam 'Stichting Politie Vormingscentrum' veranderd in kortweg SPV.

Koninklijke Houtvesterij
De Koninklijke Houtvesterij is een uitgestrekt bos- en heidegebied dat gekenmerkt wordt door natuurschoon, stilte en rust. Door het ontbreken van bebouwingen en voorzieningen is het een weids gebied dat oorspronkelijk oogt.

De voornaamste bestemming van de Koninklijke Houtvesterij was in het verleden jacht en bosbouw. Van oudsher is het gebied bekend om zijn wild. Hier heeft u de kans edelherten, reeën of wilde zwijnen in een bijna natuurlijke omgeving waar te nemen. De Koninklijke Houtvesterij ligt middenop de Veluwe tussen Apeldoorn, Vaassen en Uddel en beslaat een gebied van ongeveer 12 X 16 kilometer. Het is daarmee het grootste aaneengesloten landgoed van Nederland. Het totale oppervlak telt bijna 9.700 hectare en bestaat uit 7.900 hectare bossen, 1.550 hectare heidevelden en 250 hectare landbouwgrond.
De Koninklijke Houtvesterij bestaat uit drie boswachterijen: Gortel, Uddel en Hoog Soeren.
Scroll naar boven