Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 2 dagen

BOA PHB Domein III - module 3: Waarneming en Verslaglegging

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De module Waarneming en Verslaglegging in Domein III is een theoretische en praktische module die gericht is op het effectief en objectief kunnen beschrijven van een gedane waarneming. Voor jou als leerplichtambtenaar gaat het bij dat waarnemen vooral om wat je hebt gehoord. Dit met het doel om de relevante bevindingen nauwkeurig, beknopt en volledig vast te leggen in een proces-verbaal. Het gaat er daarbij vooral om dat je alleen maar beschrijft wat je feitelijk waarneemt. Dus alleen wat je hoort en - in mindere mate - ziet in de film van het verhoor(gesprek). Je beschrijft je waarneming in chronologische volgorde en dat doe je door steeds invulling te geven aan de 7 W’s, zodat een derde een zo nauwkeurig mogelijke weergave leest van dat wat heeft plaatsgevonden.

Tijdens de opleiding krijg je voldoende theoretische basis om inhoudelijk een goed proces-verbaal op te stellen.

Insteek / Benadering

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Procesbeschrijving; een beknopte herhaling van een aantal onderwerpen uit de module Bejegening aangevuld met een tekst over het vervolgtraject. Dat vervolgtraject geeft antwoord op de vraag: Wat gebeurt er vervolgens met het opgemaakte en ondertekende proces-verbaal en waarom?
  • Waarnemen.
  • De eisen die de wetgever aan een proces-verbaal stelt.
  • Het proces-verbaal uit de MAS met toelichting.

Verder oefen je tijdens de opleiding in het beschrijven van waarnemingen aan de hand van enkele filmpjes van een verhoor(gesprek). Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan het objectief, zonder eigen interpretaties en conclusies, vastleggen van je waarnemingen in het proces-verbaal. Maar de docent geeft daarbij ook feedback op de andere aspecten die belangrijk zijn voor een goed proces-verbaal, zoals het gebruik van begrijpelijk Nederlands, een heldere structuur, een chronologische volgorde en de wettelijke eisen die aan een proces-verbaal worden gesteld. 

Doelen

Nadat je de module Waarneming en verslaglegging hebt gevolgd, ben je in staat om een goed proces-verbaal te maken van een waarneming gedaan op basis van een korte film van een verhoor(gesprek). De training richt zich volledig op de examencasuïstiek van ExTH en de bijbehorende exameneisen. Na afloop van de module ben je voldoende vaardig om het examen met succes af te leggen.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor deze module is volledig door SPV ontwikkeld en afgestemd op het examen van ExTH. Naast het fysieke lesmateriaal krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving; het Leerplein. Hier is de theorie digitaal terug te vinden en verder is daar een aantal filmpjes opgenomen van een verhoor(gesprek) waarmee klassikaal en/of individueel kan worden geoefend in het opmaken van een goed proces-verbaal.

Afronding

Je sluit deze PHB-module af met een schriftelijk (digitaal) examen. Dit examen duurt 90 minuten en vindt plaats in een door ExTH gecertificeerd CBT-lokaal. Het examen bestaat uit de volgende fasen:

  1. Voorbereiding: Toegang tot een summier digitaal dossier met verzuimoverzicht en één of enkele memo’s.
  2. Filmpje van ongeveer 10 minuten van het verhoor(gesprek).
  3. Digitaal opstellen van een proces-verbaal in het examensjabloon op basis van het summiere digitale dossier en het filmpje van het verhoor(gesprek).

De beoordeling van het examen ziet op onderdeel 3. Je kunt de beschikbare examentijd van 90 minuten zelf indelen. De tijdsduur van de voorbereiding mag je dus zelf bepalen. Het filmpje kan je op pauze zetten en mag je zo vaak afspelen als je wilt. Je mag bij de voorbereiding en tijdens het filmpje ook aantekeningen maken. Als je het filmpje hebt bekeken, kan je ook nog terug naar het summiere digitale dossier.

De exameneisen en de cesuur voor deze module vind je op de website van ExTH. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier. De kandidaat ontvangt 10 werkdagen na het examen de uitslag. Deze uitslag is voorzien van een toelichting op de beoordeling.

Voor wie?

Ben je werkzaam als leerplichtambtenaar? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht om de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein III te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Binnen de periode van geldigheid van je akte (maximaal 5 jaar) moet je de vier PHB modules hebben behaald om tijdig verlenging van de opsporingsbevoegdheid te kunnen aanvragen voor een nieuwe periode van 5 jaar.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen
Studiebelasting: 14 contacturen + 6 uren thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3.
Vereiste vooropleiding: Voor deelname aan deze PHB module is een BOA getuigschrift of aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven