BOA domein I

Onder Domein I vallen de BOA's die werkzaam zijn in de openbare ruimte. Zij bestrijden kleine ergernissen, overlast en relatief eenvoudige milieuzaken. 


OPLEIDING BOA BASISBEKWAAMHEID

Iedereen die aan de slag wil als BOA (of al BOA is en een opsporingsbevoegdheid wil verlengen) volgt eerst de opleiding BOA Basisbekwaamheid. Deze bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis en uit de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken. 

U kunt kiezen uit 2 varianten van de opleiding BOA Basisbekwaamheid:

  1. De uitgebreide, klassikale opleiding BOA Basisbekwaamheid (9 dagen). Heeft u een MBO werk- en denkniveau en wilt u de opleiding klassikaal volgen, dan is deze variant voor u bedoeld.
  2. De digitale opleiding BOA Basisbekwaamheid (e-learning). Tijdens deze opleiding bestudeert u de theoretische onderdelen zelfstandig via het online SPV-Leerplein. Het praktische onderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken oefent u klassikaal met behulp van een professionele acteur.

Daarnaast is er een speciale cursus Gespreks- en benaderingstechnieken.


PERMANENTE HER- EN BIJSCHOLING

In het eerste jaar na aanstelling of na verlenging van uw opsporingsbevoegdheid, begint u met de Permanente Her- en Bijscholing (ook wel: PHB domein I). De PHB bestaat uit vier modules. U dient elke PHB-module binnen één jaar te behalen. U start met module 1. Wanneer u na vijf jaar alle vier de PHB-modules heeft behaald, wordt uw akte van opsporingsbevoegdheid voor vijf jaar verlengd. Het is niet toegestaan de modules versneld te volgen.


PREDICTIVE PROFILING

De training Predictive Profiling is bedoeld voor BOA's en toezichthouders die regelmatig op drukke plekken moeten werken. Het leert om op basis van proactief en preventief werken vroegtijdig afwijkende gedragingen en verdachte indicatoren te herkennen om daarop effectief te kunnen reageren. De training duurt één dag.


WIJKGERICHT WERKEN

Bent u BOA of toezichthouder in de wijk? Dan moet u intensief samenwerken met de lokale politie en partners in de wijk om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid (integraal werken). Bovendien moet u uzelf nadrukkelijk in de wijk positioneren. Hoe pakt u dit aan? De opleiding Wijkgericht werken biedt u handvatten. 


BEWUST OMGAAN MET SOCIAL MEDIA

Social media spelen een steeds grotere rol in het werkveld van de BOA. BOA's worden steeds vaker gefilmd of gefotografeerd door omstanders. Aan de andere kant kunnen BOA's social media nuttig inzetten om informatie te vergaren. Hoe ga je daar mee om? Daarvoor is de eendaagse training Bewust omgaan met social media.


DRANK EN HORECAWET

Voor BOA's en toezichthouders die belast zijn met het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet is er de opleiding Drank- en Horecawet, die bestaat uit vier onderdelen:

- de basisopleiding Drank- en Horecawet (negen dagen),

- een bijscholingsdag,

opmaken boeterapport (drie dagen).


RTGB GEWELDSBEHEERSING

Bent u werkzaam als BOA met politiebevoegdheden, inclusief geweldsbevoegdheid? Dan bent u verplicht om jaarlijks de training RTGB Geweldsbeheersing te volgen. 


BESTUURLIJK HANDHAVEN

Voor wie in het werk te maken heeft met strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving is er de basisopleiding Bestuurlijk Handhaven.


 
OMGAAN MET VERWARDE PERSONEN

Deviant gedrag, gestoord gedrag, afwijkend gedrag: het zijn veelgebruikte begrippen voor gedrag dat als bedreigend en onvoorspelbaar wordt ervaren. In de training Omgaan met Verwarde Personen en de bijbehorende workshop leert u deviant gedrag (beter) te begrijpen, te herkennen en te hanteren.CURSUS AVG EN WPG VOOR BOA'S

Tijdens de cursusdag AVG en Wpg voor BOA's wordt de veranderde privacywetgeving sinds 25 mei 2018 voor BOA’s behandeld. Het programma gaat in op de wet- en regelgeving, de achtergronden en parlementaire geschiedenis om een beter begrip te kunnen hebben van het doel en de strekking van dit onderwerp.

Scroll naar boven