Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over SPV of over onze opleidingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Een aantal veelgestelde vragen hebben wij alvast voor u op een rijtje gezet.

Bieden jullie baangarantie bij de BOA opleiding?
Nee, wij bieden geen baangarantie.

Kan ik mij als particulier (zonder werkgever) aanmelden voor een BOA opleiding?
Ja, u kunt zich ook als particulier aanmelden voor een BOA opleiding.

Als ik een opleiding via het leerplein volg, ontvang ik dan ook een lesboek?
Nee, als u een opleiding volgt via het leerplein ontvangt u geen lesboek. U kunt het lesmateriaal dan digitaal via het leerplein inzien.

Wat is de URL voor de digitale leeromgeving?
Dit is leerplein.spv.nu .

Het lukt me niet in te loggen in de memotrainer.
De memotrainer is te bereiken met de inloggegevens die u ontvangen heeft voor de digitale leeromgeving. Dit is een automatisch gegenereerde mail! Wanneer u de theorie op het leerplein heeft doorlopen, start u met het maken van de toetsen. Nadat u een vraag/toets heeft afgerond, worden deze (afgeronde) vragen gegenereerd in de memotrainer, om te oefenen; niet eerder dus! Deze uitleg vindt u ook wanneer u ingelogd bent in de digitale leeromgeving.

Ik heb geen bevestiging, factuur, uitnodiging of toegangscode ontvangen, hoe kan dit?
Google plaatst berichten die afkomstig zijn van een .nu-afzender (en dat is SPV) soms automatisch in de spambox of in de box 'reclame, promotie, sociaal'. Wanneer u een Google mailaccount heeft (Hotmail, Live, Outlook) kan onze mail dus in zo'n box terecht komen. Op het moment dat u onze eerste mail vanuit die box verplaatst naar uw gewone inbox is het probleem opgelost.

Ik heb mij ingeschreven voor een opleiding. Wanneer ontvang ik het lesmateriaal?
Bij de meeste opleidingen wordt het lesmateriaal tijdens de eerste lesdag uitgereikt door de docent, tenzij hierover iets anders wordt vermeld in de bevestigingsmail / uitnodiging die u circa twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangt. Wanneer u het lesmateriaal vóór aanvang van de opleiding  toegezonden wilt krijgen, wordt hiervoor € 12,50 in rekening gebracht.

Welk btw-percentage is van toepassing op de opleidingen van SPV?
SPV is vrijgesteld van btw-heffing.

Kan ik de opleidingskosten in termijnen betalen?
Dat is in principe mogelijk. Neem contact met ons op om daarover afspraken te maken.

Hoe kom ik met het openbaar vervoer bij SPV?
Kijk hier voor alle details.

Wat zijn de kosten bij annulering van een opleiding?
Bij annulering van een e-learningopleiding zijn de kosten altijd € 17,50
Bij annulering tot drie weken voor de eerste dag van de klassikale opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Daarna worden de opleidingskosten wel berekend.

Betaling webshop: ik kan niet betalen met Klarna, hoe komt dit?
Dit kan komen door:

  • De klant bestelt voor het eerst met Klarna en hierdoor is de eerste bestelling qua kosten te hoog
  • De klant heeft meerdere facturen open staan bij Klarna waardoor de klant is geblokkeerd
  • De klant vult de geboortedatum in van een persoon onder de achttien

Ik heb geen bevestiging van mijn inschrijving ontvangen, hoe kan dit?
Check de spamfolder, in uitzonderlijke gevallen komt de bevestiging daarin terecht.

Ik ga bij SPV de opleiding Internet rechercheren volgen. Moet ik mijn eigen laptop meenemen?
Het is niet nodig een eigen laptop mee te nemen. SPV zorgt voor computers.

Ik wil BOA worden. Wat moet ik doen?
Iemand die BOA wil worden moet eerst een basisopleiding volgen, de zgn. opleiding BOA Basisbekwaamheid. Deze opleiding bestaat uit twee onderdelen: rechtskennis (kennis van het strafrecht) en gespreks- en benaderingstechnieken incl. de vaardigheid om een combi-bon (een proces-verbaal) op te maken. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een examen (dus een theorie-examen en een praktijkexamen). Als de kandidaat voor beide onderdelen slaagt, ontvangt hij/zij een getuigschrift.
Vervolgens  vraagt de (toekomstig) werkgever een akte van opsporingsbevoegdheid aan bij de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze akte staat onder andere in welk domein*)  de BOA opsporingshandelingen mag verrichten en het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid geldt. De acte is vijf jaar geldig.**) 
Ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste voor het verlenen van de akte.
De akte van opsporingsbevoegdheid wordt uitgereikt na beëdiging van de BOA, meestal door de korpschef  van politie in de gemeente waar de BOA werkzaam is of zal zijn. Pas na het afleggen van de eed kan de kandidaat zich BOA noemen. 
* zie hieronder de vraag over “Domeinen BOA”
** Zie de vraag over “bevoegdheid behouden”

Welke vooropleiding moet ik hebben om aan een BOA-opleiding te kunnen deelnemen?
Er zijn geen specifieke eisen wat betreft de vooropleiding. Het opleidingsniveau van de BOA-opleiding is MBO3-niveau.

Hoe zit het met de verschillende domeinen waarin BOA’s werkzaam zijn?
Een BOA heeft opsporingsbevoegdheid in een bepaald werkterrein. Zo controleert een treinconducteur plaatsbewijzen, een milieu-inspecteur rapporteert over vervuiling en een parkeercontroleur geeft parkeerboetes uit. Een BOA moet dus deskundig zijn in het vakgebied waarin hij/zij werkzaam is en de bevoegdheden hebben om op dit werkterrein handhavend op te treden. Daarom worden BOA's opgeleid in hun eigen specifieke vakgebied. 
Er zijn verschillende “domeinen” die ieder eigen opleidingseisen en bevoegdheden kennen. De domeinen zijn:
Domein I - openbare ruimte: bijvoorbeeld parkeerwachters, toezichthouders Drank- en horecawet, wijkboa’s etc.
Domein II - milieu, welzijn en infrastructuur: bijv. boswachters, milieu-inspecteurs (zwerfafval e.d.) etc.
Domein III - onderwijs: met name leerplichtambtenaren
Domein IV - openbaar vervoer: bijv. treinconducteurs
Domein V - werk, inkomen en zorg: bijv. sociaal rechercheurs m.b.t. uitkeringsfraude
Domein VI - overige boa’s (o.a. telecom, politie e.d.)

Waaruit bestaat het examen BOA Rechtskennis?
Het examen BOA rechtskennis bestaat uit 50 meerkeuzevragen waarvan er 35 goed beantwoord moeten worden om te kunnen slagen.

Waaruit bestaat het examen BOA Gespreks- en benaderingstechnieken?
Dit examen is een praktijkexamen, waarbij u twee casussen moet uitspelen met een acteur en van één casus na het rollenspel de combibon moet uitschrijven.

Wat ontvang ik nadat ik het examen BOA Basisbekwaamheid heb gehaald?
Als een deelnemer het BOA-examen haalt, ontvangt hij/zij een getuigschrift dat rechtstreeks door examenbureau ExTH wordt toegezonden aan het privéadres van de cursist.

Ik heb wel het getuigschrift BOA Basisbekwaamheid, maar ben nog niet als BOA werkzaam (beëdigd tot BOA). Hoe lang zijn de examenresultaten van ExTH geldig?
Het getuigschrift van ExTH (dus zowel voor de opleiding BOA Basisbekwaamheid als voor de PHB-modules) is vijf jaar geldig.
Wanneer men binnen één jaar na het behalen van het getuigschrift BOA Basisbekwaamheid wordt beëdigd, geldt de benoemingsperiode van vijf jaar vanaf de datum die op de akte van beëdiging staat. Wanneer men na één jaar na het behalen van het getuigschrift BOA Basisbekwaamheid wordt beëdigd, geldt de benoemingsperiode van vijf jaar vanaf de datum die staat vermeld op het getuigschrift BOA Basisbekwaamheid.

Hoe behoud ik mijn opsporingsbevoegdheid als BOA?
Om hun opsporingsbevoegdheid te behouden moeten BOA’s in Domein I, II en III een traject volgen van permanente her- en bijscholing (PHB). Dit traject omvat vier modules (gedurende vier jaar één module per jaar), die in vijf jaar behaald moeten worden (er is dus een “reservejaar”). Na elke module ontvangt de BOA van ExTH een certificaat. Minimaal drie maanden vóór het einde van de aktedatum dient men aan de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid vier PHB-certificaten te overleggen en wordt de akte van opsporingsbevoegdheid weer met vijf jaar verlengd.
In de overige domeinen (IV, V, VI) is nog geen PHB-regeling van kracht en dient men wél iedere vijf jaar de akte te verlengen door het behalen van de examens BOA Basisbekwaamheid.

Moeten de PHB Modules in Domein I, II en III in een bepaalde volgorde worden gedaan?
De PHB-modules in deze domeinen mogen in willekeurige volgorde worden gedaan. Wij adviseren echter eerst de twee theorie-modules (Module 1 en 2) te volgen, en pas daarna de twee praktijkmodules (Module 3 en 4). Dit is echter een advies, geen voorschrift.

Wat krijg ik als bewijs van deelname na een PHB-module?
Na het examen ontvangt u een getuigschrift van ExTH. Na overlegging van de getuigschriften van alle PHB-modules kan door de Dienst Justis de acte van opsporingsbevoegdheid met vijf jaar worden verlengd. 

Ik ben achter met mijn PHB-bijscholing. Mag ik meerdere PHB-modules in een jaar doen om toch vier modules in vijf jaar te kunnen realiseren?
Hoewel het niet wenselijk is, kan men eventueel meerdere modules in een jaar volgen om zo een achterstand in te halen. Neem even contact op met SPV om dit in te plannen.

Ik ben het ExTH-certificaat kwijt. Wat nu?
U kunt op de website van ExTH bij “Examinering/verlies diploma/getuigschrift” een aanvraagformulier invullen voor een nieuw exemplaar. De kosten zijn € 25,- (vooraf te betalen).

Op welke ExTH-locaties kan ik BOA-examen doen?
Het ExTH-examen Rechtskennis kan in de volgende locaties worden gedaan:
Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Borne, Breda, Den Haag, Den Helder, Deventer, Eindhoven, Ermelo, Goes, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Venlo, Vlissingen, Voorburg, Zwolle. Het examen Gespreks- en benaderingstechnieken kan uitsluitend bij ExTH in Amersfoort worden gedaan.

Ik ben dyslectisch en moet examen doen bij ExTH. Kan ExTH rekening houden met mijn dyslexie?
Het is mogelijk bij ExTH een aangepast examen aan te vragen. Dit doet u door het “aanvraagformulier aangepaste examinering” ten minste vier weken voor de examendatum bij ExTH in te dienen. Dit aangepaste examen kan uitsluitend bij ExTH in Arnhem worden afgelegd. Voor meer informatie zie www.exth.nl/ aangepaste examinering.

* Theorie-examen: (alleen bij ExTH Plotterweg 1 in Amersfoort)
Het examen wordt op papier uitgereikt en – indien nodig – mag de kandidaat extra tijd gebruiken. Overigens is het bij het theorie-examen voor iedere kandidaat mogelijk op het beeldscherm het lettertype en de kleur van de letter en de achtergrond aan te passen. Gezien de ruime tijd voor het theorie-examen is de ervaring dat extra aangevraagde tijd zelden gebruikt wordt.
* Praktijkexamen: 
Voor het praktijkexamen kan het wél van belang zijn om extra tijd te hebben. Deze wordt echter uitsluitend toegekend op basis van een dyslexieverklaring.

Welke voorwaarden gelden voor visueel of auditief gehandicapten wat betreft vrijstelling voor het examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken BOA?
Voor dove en slechtziende kandidaten die vrijstelling willen voor het examen GB&T geldt dat zij aan ExTH de volgende documenten moeten overleggen:
- verklaring van een arts betreffende de visuele of auditieve beperking
- verklaring van de leidinggevende waarin staat voor welke uitvoerende werkzaamheden de kandidaat de boa-bevoegdheid nodig heeft.
Daarbij dient de volgende informatie toegevoegd te worden:
- vermelding dat het om een verzoek om vrijstelling gaat
- de NAW-gegevens van de kandidaat
- de functie
- de organisatie waar de kandidaat werkzaam is
- zijn/haar emailadres en/of telefoonnummer
Na ontvangst van deze documenten plus het positief resultaatoverzicht van het onderdeel rechtskennis krijgt de kandidaat na vijf werkdagen het getuigschrift BOA toegezonden.

Hoe zit het met de seniorenontheffing voor de PHB?
De seniorenontheffing (die vijf jaar geldig was) is afgeschaft. De ontheffing hield in dat BOA’s wel moesten deelnemen aan de PHB-opleidingen, maar geen examen hoefden te doen.
Voor de BOA’s waar deze ontheffing in het verleden is verleend, geldt dat de ontheffing de volledige periode van vijf jaar geldig blijft. Nieuwe verzoeken voor een seniorenontheffing worden afgewezen. 
Wanneer de seniorenontheffing afloopt vóór de pensioendatum (bijv. doordat de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd naar 67 jaar), moet de BOA alsnog na verloop van de seniorenontheffing de BOA-akte verlengen en daarvoor nog voor enkele modules examen doen. De BOA doet voor verlenging een aanvraag bij de dienst Justis met daarbij overlegging van een deelnamebewijs aan de gevolgde PHB-modules.

Ik heb diabetes en moet tijdens het ExTH-examen wat eten of drinken. Kan dat?
Tijdens het examen mag u niets meenemen naar de examenzaal (alleen wat “dextro”). Eten of drinken kunt u achterlaten bij de toezichthouder van de examenlocatie. U kunt dit dan tijdens het examen bij hem/haar ophalen, maar het mag niet mee in de examenzaal. De toezichthouder van de examenlocatie wordt op de hoogte gesteld.
Wij adviseren u ruim voorafgaande aan de examendatum hierover contact op te nemen met ExTH.

Ik wil mijn examen bij ExTH annuleren / aanpassen. Kan dat en wat zijn de kosten?
Bij annulering of wijziging via SPV geldt het volgende:
- Tot drie weken vóór de examendatum kan de reservering bij ExTH kostenloos geannuleerd of gewijzigd worden. Daarna wordt het gehele examentarief in rekening gebracht.
- Heeft u voor het praktijkexamen een bepaalde voorkeur voor het tijdstip van het examen, dan dient u dit bij opgave direct kenbaar te maken. Wanneer de uitnodiging voor het examen verzonden is (dat is exact twee weken voor de examendatum) kan er niets meer gewijzigd worden.

Ik wil me bij ExTH afmelden voor het examen omdat ik ziek ben, kan dat?
Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan het examen waarvoor zij zijn aangemeld. Kandidaten die in verband met ernstige, persoonlijke en onvoorziene omstandigheden niet aan een examen kunnen deelnemen, overleggen aan de examencommissie van ExTH een schriftelijke verklaring waarop de  reden van het verzuim wordt gemeld. Bij een dergelijk verzoek moeten bewijsstukken zijn gevoegd waaruit de ernstige, persoonlijke en onvoorziene omstandigheden onomstotelijk moeten blijken.

Wanneer krijg ik van ExTH de uitslag van het examen (BOA Basis, BOA PHB, DHW etc.)?
- Beeldschermexamen (theorie): de kandidaat ontvangt direct na het examen de voorlopige uitslag en heeft inzage in de foutief beantwoorde vragen. De definitieve uitslag wordt na drie werkdagen (vanaf 15.00 uur) per e-mail verstuurd.
- Beeldschermexamen DHW boeterapport:de kandidaat ontvangt binnen tien werkdagen per e-mail de uitslag.
- Praktijkexamens Boa Basisbekwaamheid, PHB Domein I, Domein II en Domein III:
de kandidaat ontvangt na drie werkdagen (vanaf 15.00 uur) per e-mail de definitieve uitslag.
De onderwijsinstelling ontvangt per mail een overzicht van de resultaten van hun kandidaten. Van de gezakte kandidaten ontvangt de onderwijsinstelling tevens de toelichting op de onvoldoende gescoorde onderdelen.
Een individuele kandidaat ontvangt bij een onvoldoende resultaat de toelichting op de onvoldoende gescoorde onderdelen per e-mail samen met de uitslag.

Ik ben gezakt voor mijn BOA-examen. Wat nu?
Neem contact op met SPV om een herexamen in te plannen!

Ik heb bij ExTH bezwaar aangetekend tegen de uitslag van het praktijkexamen BOA en het bezwaar is gegrond verklaard. Wat nu?
De uitslag van het examen wordt automatisch omgezet in een “voldoende”. Wanneer in de tussentijd het herexamen is aangevraagd, worden geen kosten voor deze tweede aanvraag in rekening gebracht.

Wat is het verschil tussen een HTV-opleiding bij een ROC en jullie opleiding BOA Basisbekwaamheid?
De HTV-opleiding bij een ROC is een meerjarige MBO-opleiding waarbij naast de BOA-specifieke kennis ook andere vakken worden gegeven (bijv. Nederlands). Ook maken bepaalde keuzemodules deel uit van de opleiding, zoals bijv. toezichthouder Drank- en Horecawet. Na het behalen van het diploma is de BOA vrijgesteld van het eerstvolgende permanente her- en bijscholingstraject van vier modules. De ROC-opleiding is dus een bredere opleiding met meer vakken en dus vrijstelling van de PHB.
De opleiding BOA Basisbekwaamheid, zoals die wordt verzorgd door SPV, richt zich primair op het behalen van het getuigschrift BOA. Deze opleiding is ontdaan van “alle  toeters en bellen”. Om uw bevoegdheid te behouden bent u dus na deze negendaagse opleiding wel wettelijk verplicht om de permanente her- en bijscholing te volgen gedurende vier jaar. Bovendien is het voor “specialisatie” in bepaalde onderwerpen nodig nog een aanvullende cursus te volgen, afhankelijk van de functie van de BOA. Wordt de BOA bijvoorbeeld belast met de controle op de naleving van de drank- en horecawet, dan is het wenselijk de basisopleiding Drank- en horecawet te volgen. Dat is echter geheel het initiatief van de BOA zelf of de wens van de werkgever, maar niet verplicht. 
Voor de negendaagse BOA-opleiding van SPV is geen vooropleiding vereist. ROC’s stellen wel een eis aan het opleidingsniveau.

Ik ben in het bezit van een MBO HTV-diploma. Heb ik recht op vrijstellingen in de PHB-cyclus?
HTV-kandidaten die de beroepsgerichte examens via ExTH hebben afgerond en in het bezit zijn van een mbo-diploma HTV kunnen vrijstelling aanvragen bij ExTH. ExTH bepaalt of aan de voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan en welke onderdelen vrijgesteld zijn.
Voor meer informatie ga naar de website van ExTH (www.exth.nl). 

Ik ga in hetzelfde domein werken voor een andere werkgever. Wat betekent dit voor mijn bevoegdheden?
Het getuigschrift BOA blijft geldig tot vijf jaar na de datum die op het getuigschrift vermeld staat. Wel moet de nieuwe werkgever ervoor zorgen dat de BOA opnieuw beëdigd wordt (nieuwe akte van opsporingsbevoegdheid) en moet de BOA blijven voldoen aan de eisen die aan de PHB zijn gesteld.

Kan ik in meerdere BOA domeinen tegelijk werkzaam zijn?
Een BOA kan in maximaal twee domeinen werken, maar alleen als de BOA bij twee verschillende BOA-werkgevers in dienst is en voldoet aan de bekwaamheidseisen van de twee domeinen. Een parkeercontroleur in dienst van een gemeente kan bijvoorbeeld ook BOA milieu zijn voor een landgoedeigenaar. Hij beschikt dan over twee verschillende akten van opsporingsbevoegdheid, bijvoorbeeld een akte voor het domein Openbare ruimte en een akte voor het domein Milieu, welzijn en infrastructuur.

Ik ben werkzaam in twee domeinen. Moet ik voldoen aan de PHB-eisen voor beide domeinen?
Ja, de BOA moet voor beide domeinen de PHB-cyclus volgen.

Ik wil tijdens de looptijd van mijn akte overstappen naar een ander domein bij een andere werkgever. Welke gevolgen heeft dat voor de verlenging van de akte?
Van domein I naar domein II en andersom:
Om een akte van opsporingsbevoegdheid te verkrijgen voor het andere domein dient u een nieuwe aanvraag in bij de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er wordt dan voor de resterende termijn een akte in het andere domein aan u verleend.Wat de permanente her- en bijscholing betreft geldt dat u in de looptijd van vijf jaar vier onderdelen van de PHB moet behalen om een verlenging van de akte te kunnen aanvragen. Deze onderdelen kunnen in twee domeinen behaald zijn. Op basis van de vier behaalde PHB-onderdelen (dus in twee verschillende domeinen) kunt u een verlenging van de akte aanvragen. Daarna start u met de PHB-cyclus in het nieuwe domein.

Ik stap over naar een ander domein bij dezelfde werkgever. Welke gevolgen heeft dat voor de verlenging van mijn akte?
Indien u overstapt naar een ander domein maar wel bij dezelfde werkgever blijft werken is er sprake van een mutatie. Deze mutatie moet u via het Aanvraag-/Mutatieformulier doorgeven aan de Dienst Justis. U krijgt vervolgens een nieuwe akte waarop het nieuwe domein vermeld staat. De geldigheid van die akte is de resterende termijn van uw oude akte.

Wat de permanente her- en bijscholing betreft geldt het onderstaande.
a. Van een domein met verplicht PHB-stelsel naar een ander domein met een verplicht PHB-stelsel (Domein I , II en III):
Wat betreft de PHB-eisen geldt dat u in de looptijd van vijf jaar vier onderdelen van de PHB moet behalen om een verlenging van de akte te kunnen aanvragen. Deze onderdelen kunnen in twee domeinen behaald zijn. Op basis van de vier behaalde PHB-onderdelen (dus in twee verschillende domeinen) kunt u een verlenging van de akte aanvragen. Daarna start u met de PHB-cyclus in het nieuwe domein.
b. Van een domein zonder PHB-stelsel (Domein IV, V en VI) naar een domein met een verplicht PHB-stelsel (domein I, II en III):
Om een akte van opsporingsbevoegdheid te verkrijgen voor het andere domein dient u een nieuwe aanvraag in bij de Dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er wordt voor de resterende termijn een akte in het andere domein verleend.
c. Van een domein met een PHB stelsel (I, II en III) naar een domein zonder PHB stelsel:
Om een akte van opsporingsbevoegdheid te verkrijgen voor het andere domein dient u een nieuwe aanvraag in. Er wordt dan voor de resterende termijn een akte in het andere domein verleend.

Ik moet herexamen bij ExTH doen. Hoe kan ik herexamen aanvragen?
Neem hiervoor contact op met SPV.

Ik wil leerplichtambtenaar worden. Welke opleiding moet ik volgen?
Het beroep van leerplichtambtenaar is een zware baan op HBO-niveau, waarbij men te maken kan krijgen met complexe situaties. Voordat u besluit zich (om) te scholen, is het raadzaam om eens te gaan praten met een ervaren leerplichtambtenaar. Misschien is een leerplichtambtenaar in uw gemeente bereid meer te vertellen over zijn/haar beroep en de dagelijkse werkzaamheden.

Voor een leerplichtambtenaar zijn goede communicatieve vaardigheden van groot belang. U praat niet alleen met de jongere, maar ook met ouders, mentoren, medewerkers van diverse zorgorganisaties, etc. Bij vacatures selecteert men vooral op vooropleiding en relevante werkervaring. Een vooropleiding op HBO-niveau is gewenst. Er bestaat geen “vakopleiding Leerplichtambtenaar” o.i.d. SPV heeft wel enkele opleidingen die de (toekomstig) leerplichtambtenaar in zijn/haar carrière kunnen ondersteunen:
* Basiscursus Leerplicht 
Wanneer u een idee wilt krijgen van wat het vak inhoudt, kunt u bij ons de tweedaagse basiscursus Leerplicht volgen. 
* Leergang Leerplicht
De Leergang Leerplicht is bedoeld voor leerplichtambtenaren die al enige praktijkervaring hebben opgedaan of (minimaal) hebben stage gelopen. Deelname aan de opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek door onze adviseur. Na uw inschrijving neemt zij contact met u op.
* BOA Basisbekwaamheid Domein III (onderwijs)
Eén van de taken van de leerplichtambtenaar kan zijn het handhavend optreden in geval van ongeoorloofd schoolverzuim. Leerplichtambtenaren maken daarvoor dan een proces-verbaal op. Om proces-verbaal te mogen opmaken moet u eerst beëdigd zijn tot BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar)*. Wanneer u de opleiding tot BOA heeft afgerond, zorgt uw werkgever (de gemeente) ervoor dat u beëdigd wordt en dat u bevoegdheden krijgt om met behulp van een proces-verbaal handhavend op te treden. U wordt BOA door het volgen van de opleiding BOA-basisbekwaamheid
Het certificaat BOA Basis is vijf jaar geldig.  Het kan bij uw sollicitatie een voordeel zijn als u beschikt over dit certificaat. De opleiding BOA basisbekwaamheid voor Domein III wordt door ons aangeboden in een negendaagse klassikale opleiding .
*) Het is niet zo dat iedere leerplichtambtenaar de BOA-bevoegdheid nodig heeft. Dat hangt af van de taken van de leerplichtambtenaar.

Kan ik ook één module van de Leergang Leerplicht/RMC volgen?
De modules van de Leergang zijn afzonderlijk te volgen en bovendien in willekeurige volgorde. 
 
Ik ben geregistreerd in het LKLR en heb (een module van) de Leergang Leerplicht gevolgd. Kan SPV dit toevoegen aan mijn portfolio in het LKLR?
SPV wil dit inderdaad op verzoek doen. Stuurt u hiervoor een mailtje naar info@spv.nu met vermelding van uw registratienummer in het LKLR.

Scroll naar boven