Aanmelden ExTH-examen

WIJZIGING
Het aanmelden voor een examen door cursisten BOA Basisbekwaamheid (alle domeinen) en de PHB-modules is gewijzigd. Deze cursisten dienen zich voor het examen rechtstreeks aan te melden bij ExTH. Het onderstaande formulier is hier niet meer voor bedoeld.

Bij de start van de opleiding ontvangt u een uitnodiging van ExTH met daarin een link om uw eigen examen aan te vragen. Bij deze aanvraag kunt u (bij theorie-examens) een locatie, een datum en een tijdstip waarop u examen wilt doen kiezen. De link is te gebruiken tot een bepaalde datum. Is deze datum verlopen, neem dan contact met ons op. Wij zorgen dan voor een nieuwe uitnodiging met link. De kosten van het examen worden door SPV betaald. 

Herexamen
Ook voor het aanvragen van een herexamen BOA Basis of PHB kunt u contact met ons opnemen. Wij plannen dan een datum voor dit herexamen. Het onderstaande formulier is hier niet voor bedoeld.

Overige aanmeldingen
Voor de overige ExTH-examens, bijvoorbeeld in het kader van de Drank- en Horecawet, kunt u zich nog wel via onderstaand formulier aanmelden. Als uw aanmelding is ontvangen, vraagt SPV uw examen aan bij ExTH. U ontvangt een voorlopige bevestiging en daarna de definitieve bevestiging per mail. SPV zorgt voor betaling van de examenkosten.

Uw gegevens

Geboortedatum*

* Verplichte velden