Home ›› Kennisbank ›› Leerplicht

Leergang Leerplicht: alle kennis en vaardigheden voor de leerplichtambtenaar

Ben je werkzaam als leerplichtambtenaar of medewerker RMC? Dan is de leergang Leerplicht/RMC iets voor jou! Uniek aan deze opleiding is dat er een diploma aan verbonden is. De leergang behandelt alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die je bij je dagelijkse werkzaamheden als leerplichtambtenaar of medewerker RMC nodig hebt. Ook de nieuwste ontwikkelingen en laatste veranderingen uit het werkveld worden behandeld.

De leergang Leerplicht is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar of medewerker RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). Toegang tot de leergang Leerplicht vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek. De leergang behandelt op hbo-niveau alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die je als leerplichtambtenaar of medewerker RMC bij je dagelijkse werkzaamheden nodig hebt. Ook de veranderingen in het sociale domein die zijn ontstaan door de transities en passend onderwijs komen aan bod.

Leerplicht - Leerlingen
Neem contact op

Hoe ziet de leergang Leerplicht eruit?

De leergang bestaat uit drie modules: Wet- en regelgeving Leerplicht/RMC, Het netwerk in beeld en Methodisch handelen. De leergang Leerplicht heeft 22 lesdagen. De module Wet- en regelgeving Leerplicht/RMC beslaat acht lesdagen en de andere twee modules zijn allebei verdeeld over zeven lesdagen.

In de module Wet- en regelgeving Leerplicht/RMC krijg je de noodzakelijke theoretische kennis aangereikt van de actuele wet- en regelgeving die van belang zijn voor jouw werkzaamheden voor het handhaven van de leerplicht. Je krijgt inzicht in de toepassing van deze wet- en regelgeving in je werkpraktijk. Aan bod komen de volledige leerplichtwet en RMC wet- en regelgeving, Algemene wet bestuursrecht en de AVG. Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Leerplicht praktijkmodules

De eerste zes lesdagen van de module Het netwerk in beeld hebben een vaste opzet. De docent van de module bespreekt het eerste deel van de dag een onderwerp en behandelt hieruit een relevante netwerkpartner. Een gastdocent uit het betreffende netwerk is ’s middags aanwezig. Gastcolleges worden gegeven door onder andere medewerkers van het Openbaar Ministerie, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de organisatie Onderwijsconsulenten. Na iedere bijeenkomst moet er een opdracht gemaakt worden die uiteindelijk uw portfolio vormt. Je bouwt hiermee je eigen sociale kaart op.

In de module Het netwerk in beeld komen verschillende onderwerpen aan de orde. De functie van leerplichtambtenaar binnen het onderwijssysteem wordt behandeld, net als het onderwijsbeleid en de transities in het sociale domein. Ook is er aandacht voor passend onderwijs en de zorgstructuren en het verschil tussen formele en informele ketenpartners. De module wordt op de zevende en laatste lesdag afgesloten met een terugblik en een examen. Dit examen bestaat uit een afrondende opdracht en het geven van een presentatie.

Leerplicht - Klassen
Neem contact op

Leerplicht in de praktijk

De leerplichtambtenaar beschikt niet alleen over vaardigheden om juridisch juist te handelen, maar ook over vaardigheden om bij tegenstrijdige belangen en emoties accuraat op te treden. Daarvoor is de module Methodisch handelen van de leergang Leerplicht. Deze module behandelt methodieken en communicatieve vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle afstemming met jongeren, ouders, jeugdzorg en wijkteams. Leidend daarbij zijn onder andere vragen als: wat zie of hoor ik, is dit eigenlijk wel het probleem, wat ligt erachter en welk traject kan worden aangeboden? De module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit een casus- en reflectieverslag en het geven van een presentatie.

Leergang Leerplicht/RMC

Voor meer informatie over de leergang Leerplicht/RMC kan je contact met ons opnemen. Het programma van de leergang is afgestemd op het functieprofiel voor Leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers en is ontwikkeld in samenspraak met de branche-organisatie Ingrado. Alle drie modules worden afgesloten met theorie- of praktijkexamens, afgenomen door het onafhankelijke examenbureau Exapol. Per examen behaal je het desbetreffende certificaat. De certificaten van de drie modules samen geven recht op het diploma Leergang Leerplicht.

Scroll naar boven