Banner-summer-school-SPV

Home ›› Kennisbank ›› Leerplichtambtenaar

Basisopleiding Leerplicht voor de beginnende leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De basisopleiding Leerplicht is voor de beginnende leerplichtambtenaar. Je krijgt inzicht in de Leerplichtwet 1969 en doet globale kennis op van andere relevante wetten. Veel aandacht is er voor jouw professionele handelen. Het doel van de opleiding is het realiseren van het beste traject voor de verzuimende jongere.

Ben je een beginnende leerplichtambtenaar en wil je snel op de hoogte zijn van de belangrijkste aspecten en werkzaamheden binnen het vakgebied leerplicht? Dan is de basisopleiding Leerplicht voor jou bedoeld. In twee lesdagen komen alle artikelen van de Leerplichtwet aan bod, zodat je op de hoogte bent van de wet, maar ook van de wijze waarop deze moet worden toegepast.

Leerplichtambtenaar - toetsenbord
Neem contact op

Leerplichtambtenaar

Je controleert als leerplichtambtenaar of jongeren en hun ouders de leerplicht naleven. De volledige leerplicht geldt vanaf vijfjarige leeftijd tot en met het schooljaar waarin het kind 16 wordt. Vanaf 16 jaar geldt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.

Op basis hiervan zijn kinderen verplicht om naar school te gaan totdat ze een diploma hebben of tot ze 18 jaar oud zijn. Je geeft voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. Ook vertel je wat de gevolgen zijn als leerlingen en ouders de Leerplichtwet overtreden.

Leerplichtambtenaar als BOA

Verder zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Je bent als leerplichtambtenaar Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en kunt een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school. Alle scholen moeten ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Sinds 2017 geldt dat alle scholen verzuim van meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken moeten melden bij het verzuimloket..

Basisopleiding leerplichtambtenaar

Tijdens deze basisopleiding voor leerplichtambtenaren op MBO-4 niveau worden verschillende onderwerpen behandeld. Je verkent onder andere de Leerplichtwet 1969 en komt veel te weten over het vakgebied - leerplicht - zelf. Verder krijg je uitleg over wat verzuim precies inhoudt, wat de Methodische aanpak schoolverzuim (MAS) is en wat de rol van passend onderwijs is. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de genoemde onderwerpen behandeld. Veel aandacht is er voor jouw professionele handelen, waarbij de vraag ‘Wat is het beste traject voor deze verzuimende of thuiszittende jongere?’ centraal staat.

Leerplichtambtenaar - Bureau
Neem contact op

Na afloop van de basisopleiding Leerplicht ben je in staat om als leerplichtambtenaar aan de slag te gaan. Je hebt globale kennis van en inzicht in de Leerplichtwet 1969 en andere relevante wetten. Je weet wat er van een leerplichtambtenaar verwacht wordt. Je ontvangt na afloop van de basisopleiding het certificaat Basiscursus Leerplichtambtenaar.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de basisopleiding Leerplicht kan je contact met SPV opnemen. We bieden al ruim 50 jaar opleidingen op het gebied van openbare orde en veiligheid, voor lokale overheden, politie, financiële instellingen en multinationals. Met een mix van online leren, praktijklessen en contactonderwijs stomen we onze studenten klaar voor de toekomst. SPV is gespecialiseerd in praktijkgerichte maatwerkopleidingen. We doen dat in ons prachtige pand in de bossen bij Vaassen, op de Veluwe.

Scroll naar boven