Banner-summer-school-SPV

Home ›› Kennisbank ›› Strafprocesrecht

Strafprocesrecht opleiding biedt een stevige basis van kennis

Strafprocesrecht van SPV komt uit een enorm cursusaanbod voor een veiliger Nederland. De kennis van het strafrecht is in alle vakgebieden een zeer nuttige basis. Na het doorlopen van deze opleiding heb je meer kennis opgebouwd over strafrecht, strafvorderlijke bevoegdheden en privacywetgeving. Je bent in jouw 'loketfunctie' binnen de veiligheids-/fraudeafdeling een goede partner voor politiële en justitiële diensten. Je draagt hierdoor bij aan betere rechercheonderzoeken naar interne en/of externe fraude.

Deze opleiding strafprocesrecht vormt de basis voor iedereen die bij een financiële instelling werkt op het gebied van veiligheid en integriteit. Een afgeronde hbo-opleiding is vereist voor deelname.

Strafprocesrecht en cursus strafrecht
Neem contact op

Strafprocesrecht in het kort

Allereerst draait het in het strafrecht om het bestraffen van wederrechtelijk gedrag. En gaat het om het handhaven van normen in geval van een overtreding. In het strafrecht gaat het, in tegenstelling tot andere rechtsvormen, om het opleggen van een straf, een sanctie. Strafprocesrecht heeft als doel om te onderzoeken of er sprake is van een strafbaar feit en of daar een strafrechtelijke reactie op moet volgen. Deze sanctie is gericht op het toedoen van leed door de dader en niet zozeer op het herstel van het onrecht. Daarom kan alleen de rechter deze sanctie opleggen.

Strafprocesrecht heeft als hoofddoel het regelen van de schakel tussen het strafbare feit en de strafrechtelijke sanctie die door de rechter dient te worden opgelegd. Nevendoelen zijn daarnaast speciale preventie, generale preventie, het voorkomen van eigen rechter spelen, het scheppen van orde en genoegdoening van het slachtoffer.

Cursus strafrecht de opbouw

We pakken deze opleiding op vanaf het begin, en werken naar toepasbare thematiek zoals privacy en leerstukken. De opbouw is als volgt: 

 1. Recht in het algemeen
  • Het onderscheid privaatrecht en publiekrecht
  • Het onderscheid materieel en formeel recht
  • Plus een inleiding Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtshandhaving 
 2. Materieel strafrecht
  De begrippen materieel strafrecht en strafbaar feit
  • welke gedragingen zijn strafbaar
  • soorten straffen en maatregelen
  • samenloop tussen strafbare feiten, omvang en werking strafrecht
  • legaliteitsbeginsel, voorwaarden vervolgbaarheid en uitvoerbaarheid
 3. Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtshandhaving
  • Loop van het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk rechtsgeding
  • Personen en instanties in het (strafproces)recht
  • Taak en organisatie Nationale Politie + Bijzondere opsporingsdiensten
  • Toezichthouders en hun bestuursrechtelijke beslissingen
 4. Materieel strafrecht
  • Voortgang begrip strafbaar feit
  • Behandeling veel voorkomende misdrijven
  • Casuïstiek misdrijven en nabespreking.
 5. Formeel strafrecht (strafvorderlijke bevoegdheden)
  • Dwangmiddelen m.b.t. persoonlijke vrijheid
 6. Balans
  • Een tussentoets over de eerste vijf lessen en nabespreking: multiple choice vragen (20-25 stuks) en een inleiding op wat komen gaat.
 7. Informatieverstrekking
  • Informatieverstrekking op basis van toezicht, opsporing of anders
  • Beslaglegging en inbeslagneming door opsporingsinstanties
  • Hoofdlijnen van de Ontnemingswetgeving
  • Vrijwillige medewerking in relatie tot de OM-beleidsregels
  • Vorderen beschikbaarstelling gegevens
 8. Privaatrechtelijke leerstukken
  • Weren van ongewenste bezoekers
  • Employmentscreening
  • Wettelijke aansprakelijkheden
 9. Thema’s rondom privacy (1)
  • Rechtsbronnen van privacy
  • Gegevensuitwisseling tussen financiële Instellingen
  • Gegevensvergaring bij derden in het kader van fraude en CDD
  • Gegevensuitwisseling met politie en BOD’s
 10. Thema’s rondom privacy (2)
  • Onderzoek onregelmatigheden medewerkers en onderzoeksmethoden
 11. Examentraining
 12. Afsluiting
  • Examen (90 minuten)

Strafprocesrecht en cursus strafrecht
Neem contact op

Strafprocesrecht en onze overige opleidingen

De meer dan vijftig opleidingen van SPV vallen onder zes studierichtingen.

 • Handhaving en toezicht
 • Fraude en integriteit
 • Leerplicht
 • Beveiliging
 • Cybersecurity
 • Opsporing en onderzoek

De duur varieert van eendaags tot meerdaagse opleidingen en bestaat voornamelijk uit fysieke contactmomenten. De examens strafprocesrecht en de anderen, worden landelijk afgenomen. De datums hiervoor staan bij de desbetreffende opleidingen vermeld. Bij elke opleiding/cursus vind je alle nodige informatie zoals de inhoud, doel, vereiste vooropleiding, voor wie de opleiding geschikt is, het te behalen certificaat, beschikbare data, opleider en kosten allemaal bij elkaar.

Strafprocesrecht of cursus strafrecht vragen?

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over bijvoorbeeld de cursus strafprocesrecht, neem dan contact met ons, wij helpen je graag verder. Contact opnemen kan via mail info@spv.nu en telefonisch op 0578-573703. Ook wanneer je vragen hebt over een van onze overige opleidingen staan onze medewerkers je graag te woord.

Scroll naar boven