Opleidingen Leerplicht

BASISOPLEIDING LEERPLICHT

Bent u een beginnende leerplichtambtenaar, dan is er de tweedaagse basisopleiding Leerplicht.


LEERGANG LEERPLICHT/RMC

De leergang Leerplicht/RMC is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar of medewerker RMC. De leergang behandelt op HBO-niveau alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die u als leerplichtambtenaar of medewerker RMC bij uw dagelijkse werkzaamheden nodig heeft.


BOA BASISBEKWAAMHEID DOMEIN III

De opsporingsbevoegdheid voor leerplichtambtenaren is een onmisbaar instrument bij effectieve handhaving van de leerplichtwet. Voor een leerplichtambtenaar die voor de eerste keer de BOA-bevoegdheid moet halen, hebben wij de negendaagse opleiding BOA Basisbekwaamheid Domein III ontwikkeld. 


PERMANENTE HER- EN BIJSCHOLING

In het eerste jaar na aanstelling of na verlenging van uw opsporingsbevoegdheid, begint u met de Permanente Her- en Bijscholing (PHB domein III). De PHB Domein III bestaat uit vier modules. Elke module van de PHB moet steeds binnen één jaar worden behaald, te beginnen met module 1. Wanneer u na vijf jaar de vier PHB-modules heeft behaald, wordt uw akte van opsporingsbevoegdheid voor vijf jaar verlengd. Het is niet toegestaan de modules versneld te volgen.


LEERPLICHT/RMC ADMINISTRATIE

Om uw kennis omtrent de functie van en werkzaamheden voor een leerplicht/RMC-administratie op te frissen en te verdiepen is er de eendaagse opleiding Leerplicht/RMC Administratie.


LVB-JONGEREN PASSEND BEGELEID

Heeft u als leerplichtambtenaar te maken met met jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of met hun ouders/verzorgers, en heeft u al enige ervaring in de gespreksvoering met deze doelgroep, dan is de opleiding LVB-jongeren Passend Begeleid iets voor u.


OMGAAN MET HOOGBEGAAFDHEID

Hebben hoogbegaafde kinderen echt een verhoogde kans op spijbelen, thuiszitten en voortijdig schoolverlaten? Groeit hun aantal? Welke behoeften hebben zij, en wat gebeurt er als deze behoeften niet worden vervuld? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord tijdens de interactieve en praktijkgerichte cursusdag Omgaan met hoogbegaafdheid bij leerplicht.


IMPACT PRIVACY-WETGEVING OP LEERPLICHT/RMC

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving rondom privacy van toepassing, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Maar welke impact heeft de nieuwe wetgeving op het werk van leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders? Wat mag/wel niet met inachtneming van de AVG? Tijdens de interactieve en praktijkgerichte cursusdag Impact Privacy-wetgeving op Leerplicht/RMC worden de onderwerpen behandeld die je moet weten om de werkzaamheden onder de AVG juridisch juist uit te voeren.


ACTUALITEITENDAG

Om uw kennis up to date te houden, organiseren wij regelmatig een Actualiteitendagwaarbij Carolien de Bruin u weer helemaal bijpraat over alle laatste ontwikkelingen op het gebied van Leerplicht/RMC.

Informatie over de Actualiteitendag Leerplicht vindt u hier.
Informatie over de Actualiteitendag RMC vindt u hier.
 

Meer informatie
Heeft u belangstelling voor een open opleiding, dan kunt u alle informatie vinden op de betreffende opleidingspagina. Heeft u vragen over in company mogelijkheden, of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Mirella Beekman, adviseur opleidingen.

E-mail: m.beekman@spv.nu
Telefoon: 0578 573703

Ook is het mogelijk om ons contactformulier in te vullen.