Lesprogramma module 'Methodisch handelen'

Lesprogramma module “Methodisch handelen”

Inleiding
•  Rol en positie leerplichtambtenaar
•  Spanningsveld tussen zorg en handhaving
•  Ontwikkeling in de functie
•  Preventief werken

Ontwikkelingspsychologie jongeren
•  Verschil ontwikkeling jongens/meisjes
•  Puberbrein
•  Taalontwikkeling

Plan van aanpak bij problematiek
•  Analyseren etc.
•  Herkennen van VIP’s

Regie voeren / monitoren
•  Wat is je rol, eigen taak
•  Wie is waar voor verantwoordelijk
•  Afspraken vastleggen
•  Elkaar aanspreken

Aandachtspunten voor gesprekken met jongeren
•  Verschillende soorten van gesprek (zorggesprek, handhavingsgesprek, verzuimgesprek)
•  Pesten
•  Anti Agressie
•  Motiveren van jongeren
•  Rol van de ouders

Jongeren met een (gedrags)problematiek
•  Toelichting op diverse soorten (gedrags)problematiek
•  Aanpak van jongeren met een (gedrags)problematiek)

Maatschappelijke zorg
•  Uit detentie
•  Op straat zwerven
•  Loverboys
•  Verslaving (drugs)

Sociale media
•  Gamen
•  Cyberpesten

De module wordt afgesloten met een casus en/of reflectieverslag.

Scroll naar boven