Banner-summer-school-SPV

Mental Check-Up programma (MCU)

Voor wie

Het Mental Check-Up programma (MCU®) is bedoeld voor mensen die in hun werk bij de uitoefening van hun functie aan hevig emotionerende of negatieve ervaringen worden blootgesteld, met als mogelijk gevolg dat zij last kunnen ondervinden in hun dagelijks functioneren of zelfs uitvallen vanwege een burn-out. Denk aan medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten, gemeenten, jeugdzorg, onderwijs- en zorginstellingen, beveiliging, geldtransport, media, deurwaarders et cetera.

Inhoud

Het MCU-programma heeft als doel psychische klachten of dreigend disfunctioneren vroegtijdig te signaleren om zo overbelasting en burn-outs te voorkomen. Eens per jaar wordt een individueel gesprek gevoerd tussen uw medewerker en een senior psycholoog/gedragsdeskundige. Verder is de psycholoog/gedragsdeskundige per mail bereikbaar.

Indien nodig en/of gewenst zijn maximaal twee extra gesprekken mogelijk.

Methodiek
Het gesprek met de gedragsdeskundige verloopt in grote lijnen als volgt:

  • De gedragsdeskundige maakt door middel van een semi-gestructureerd interview een inschatting van de arbeidstevredenheid, ontwikkelingsmogelijkheden en psychische risicofactoren binnen de huidige functie en hoe daarmee wordt omgegaan.
  • Als gespreksonderwerpen komen aan de orde: vaardigheden, kennis, persoonlijkheid, gezondheid, financiën, ambities en ontwikkeling.
  • Gekeken wordt ook naar zaken als depressies, angststoornissen, burn-outs en persoonlijkheidsproblematiek.
  • Aan het eind van het gesprek zal de gedragsdeskundige zijn of haar inschatting van de psychische gezondheid bespreken en waar nodig adviseren.
  • Het MCU-gesprek is strikt vertrouwelijk, de gedragsdeskundigen houden zich daarbij aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen.
  • De opdrachtgever ontvangt een geanonimiseerd verslag van de gehouden gesprekken en adviezen over beïnvloedbare kenmerken en ontwikkelingen op organisatieniveau, met als doel het reduceren van overbelasting voor medewerkers.

Wij werken volgens een laagdrempelige methodiek. Wij maken geen gebruik van protocollen, vragenlijsten of tests, maar werken vanuit een natuurlijke, zakelijke setting. SPV heeft al ruim 25 jaar ervaring met dit programma. 

De gesprekken vinden plaats op de eigen werkvloer of een externe locatie.

Scroll naar boven