Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 3 dagen

GRIP op Evenementen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De opleiding bestaat uit drie dagen. Daarbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is de psychologie achter massa's?
  • Inschatten van het evenement en je eigen rol daarin
  • De rol van boa's bij een evenement en de voordelen daarvan voor alle betrokkenen
  • Wie zijn de ketenpartners, wie zijn er allemaal betrokken en hoe kun je hen bereiken? Hoe werk je samen en bereid je het evenement in goed onderling overleg voor?
  • Welke wet- en regelgeving is van belang? (geluid, brandvoorschriften, vluchtwegen etc.)
  • Hoe lees je een vergunning, wat zijn de afspraken en met wie zijn die gemaakt?
  • Wat en hoe controleer je, onder andere aan de hand van de vergunning?
  • Hoe leer je zien wat je niet ziet of wat niet op de vergunning staat (verborgen gevaren)?
  • Op welke manier moet je communiceren en rapporteren?

Dagindeling
De eerste lesdag is gericht op de planning en de regelgeving voorafgaand aan een evenement. Dit is met name van belang voor vergunningverleners, coördinatoren, teamleiders en senior boa's. Op de tweede en derde dag wordt ingegaan op alles wat er komt kijken bij het evenement zelf. Het is mogelijk om de eerste lesdag over te slaan en te volstaan met het volgen van de tweede en derde lesdag.

Doelen
Na afloop van deze opleiding beschik je over de extra kennis, inzichten en vaardigheden die je nodig hebt om jouw rol als boa bij evenementen doeltreffend uit te voeren. Daarbij kun je effectief communiceren met burgers en partners in uw werkgebied.

Afronding
Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Voor wie?

Werk je als boa of toezichthouder? Dan zul je bij grootschalige en kleinschalige evenementen - van muziekfeesten tot buurtbarbecues - regelmatig moeten samenwerken met de lokale politie, brandweer, bewoners en andere partners om bij te dragen aan een veilig verloop van de feestelijkheden voor alle betrokkenen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe pak je zoiets aan? De opleiding GRIP op Evenementen zorgt ervoor dat je in alle omstandigheden optimaal voorbereid bent.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 3 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven