Opleiding | 6 dagen

Opleiding Jeugdboa

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Vanuit de wetenschap wordt meer en meer duidelijk dat jongeren op steeds vroegere leeftijd risico- en crimineel gedrag vertonen en dat de preventie daarop meer aandacht vergt van lokale professionele partners en ouders. Een Jeugdboa is gespecialiseerd in het in contact komen en blijven met jeugdgroepen en het monitoren daarvan. De Jeugdboa heeft niet alleen het doel om contact te maken met jeugdgroepen, maar gebruikt dit contact ook als instrument om jeugdgroepen in kaart te brengen. Ook bij heel lastige jeugdgroepen weten jeugdboa’s wat er nodig is om goed contact te onderhouden en eventueel te herstellen. Daarnaast zijn jeugdboa’s onmisbaar bij de lokale (gemeentelijke) aanpak van problematische jeugdgroepen. Jeugdboa’s ondersteunen de ketenpartners bij de monitoring en begeleiding van overlast door jeugdgroepen.

 De opleiding wordt verzorgd vanuit de volgende benaderingen:

 1. Theoretische kennis opdoen over jeugdboa-gerichte onderwerpen
 2. Praktijkgericht werken door middel van opdrachten en het trainen van casussen met een acteur.       

 In de zesdaagse opleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Opvoedstijlen, ontwikkeling van een kind en gezinspatronen
 • Groepsdynamica, groepsdruk en groepscultuur
 • Ketenaanpak, regie en borging 
 • Netwerken, sociale kaart en AVG/WPG
 • Methodische aanpak en communicatie
 • Persoonlijkheidsstoornissen, stress, gedrag en lichtverstandelijke beperkingen 
 • Social media onder jeugd
 • Bevoegdheden
 • Zorgmeldingen
 • Verslavingen onder jeugd

Insteek / Benadering

De cursist kan na de opleiding: 

 • opvoedstijlen, gezinspatronen en ontwikkeling van een kind herkennen
 • groepsdynamica, groepsdruk en groepscultuur monitoren
 • ketenaanpak, regie en borging toepassen 
 • een netwerk en sociale kaart vaststellen
 • de AVG/WPG wetgeving herkennen
 • methodische aanpak voor jeugdgroepen hanteren 
 • de juiste communicatietechnieken toepassen op praktijkgerichte casussen
 • persoonlijkheidsstoornissen, stress en lichtverstandelijke beperking herkennen
 • social media gebruiken om in contact te komen met de jeugd
 • bevoegdheden onthouden 
 • zorgmeldingen toepassen 
 • verslavingen onder de jeugd herkennen

Voorafgaand aan de opleiding krijgt iedere cursist een lesmap uitgereikt.

De cursisten sluiten de opleiding af met het maken van een presentatie over hun plan van aanpak. Deze presentatie gaat over de aanpak van een jeugdgroep die overlast geeft in zijn/ haar eigen wijk. De docent beoordeelt of de kennis en kunde in het kader van deze opleiding van voldoende niveau is. Indien dit het geval is ontvangt de deelnemer een certificaat waarop staat vermeld de onderwerpen die tijdens deze opleiding zijn behandeld. 

Voor wie?

Deze opleiding is in eerste aanleg bestemd voor jeugdboa’s, maar ook toepasbaar voor andere gemeenteambtenaren zoals medewerkers CJG, leerplichtambtenaren, coördinatoren, toezichthouders, jeugdwerkers, ambtenaren openbare orde en veiligheid, beleidsmedewerkers et cetera. Van belang hierbij is tevens de transitie van Bureau Jeugdzorg naar gemeenten.

Let op: dit is een op zichzelf staande opleiding, die niet als vervanging kan dienen van module 4 van de PHB in Domein I.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 6 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 68,75 per dag) en inclusief lesmateriaal.

Scroll naar boven