Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 10 dagen

Milieu Basisopleiding

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Je leert in deze opleiding welke handelingen milieuovertredingen zijn en hoe deze zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk kunnen worden aangepakt. Daarvoor leer je in grote lijnen hoe de milieuwetgeving georganiseerd is, en meer in detail de eenvoudige overtredingen met betrekking tot afval. Zo worden de afvalstoffenverordening en het storten van afval grondig besproken. Je leert hierdoor deze regelgeving op een correcte wijze toe te passen, zowel op de bestuursrechtelijke als strafrechtelijke manier. Je leert daarbij de bevoegdheden op de juiste manier toe te passen inclusief de sfeerovergangen. Daarnaast krijg je voldoende basiskennis van de overige milieuovertredingen aangereikt. Hierdoor kun je beoordelen of er milieuovertredingen worden gepleegd en kun je deze doorzetten binnen je eigen organisatie of naar een andere milieuhandhavende afdeling/instantie/organisatie. 

Insteek / Benadering

Tijdens de opleiding, die bestaat uit 10 lesdagen + 1 examendag, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inleiding recht
 • Indeling van het milieurecht
 • De basis van het afvalstoffenrecht
 • De afvalstoffenverordening
  • Strafbaarstelling afvalstoffenverordening
  • Maken van een SAM-proces-verbaal
 • Herkennen van overtredingen rondom:
  • Asbest
  • Directe en indirecte lozingen
  • Bodemverontreiniging
  • Overtredingen binnen inrichting
 • Bevoegd gezag en handhavende instantie bij milieuovertredingen
 • Bevoegdheden opsporingsambtenaar (Wet op de economische delicten)
 • Bestuursrechtelijke handhaving
  • Bevoegdheden toezichthouder
  • Bevoegd gezag

Na afloop van deze opleiding kun je zelfstandig overtredingen met afval in het vrije veld beoordelen en verwerken in zowel een rapportage ten behoeve van de bestuursrechtelijke aanpak als in een SAM-proces-verbaal. Daarnaast kun je andere milieuovertredingen herkennen en weet je welke ketenpartners je daarvoor moet inlichten. Je bent een gesprekpartner voor milieuafdelingen zowel intern in je organisatie als bij externe partners. 

De opleiding wordt afgerond met een examen. Dit examen bevat zowel theoretische vragen als het afhandelen van een casus, waarbij ook een SAM-proces-verbaal opgemaakt moet worden.

Als je de basisopleiding hebt afgerond, kun je verder gaan met de Milieu Vervolgopleiding.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor toezichthouders/boa’s die werkzaam zijn in het publieke domein binnen de gemeente die te maken krijgt met verschillende milieuovertredingen. 

De opleiding kan ook in company worden verzorgd.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 10 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven