Opleiding | 4 dagen

Wijkgericht werken voor boa's en toezichthouders

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Ben je boa of toezichthouder in de wijk? Dan moet je intensief samenwerken met de lokale politie en partners in de wijk om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid (integraal werken). Bovendien moet je jezelf nadrukkelijk in de wijk positioneren. Hoe pak je dit aan? De opleiding Wijkgericht werken biedt jou handvatten.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

 1. Introductie op wijkgericht werken (vier dagdelen)
 2. Persoonlijk vakmanschap (vier dagdelen).

1. Introductie op wijkgericht werken
Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit onderdeel:

 • burgerparticipatie (politieke achtergrond en praktische gevolgen)
 • gemeentelijk leefbaarheids- en veiligheidsbeleid
 • de rol van de afdeling Handhaving en boa's/toezichthouders binnen dit beleid
 • invloed van organisaties en voorzieningen in een wijk op de leefbaarheid en veiligheid
 • informele netwerken en hun doelen
 • invloeden van (nieuwe) media
 • lijnen vanuit de wijk naar gemeente en politie
 • ‘sociale kaart’ opstellen
 • samenwerken in netwerken

2. Persoonlijk vakmanschap
Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit onderdeel:

 • multidisciplinair samenwerken
 • netwerken creëren en netwerkgesprekken voeren
 • invloed uitoefenen in netwerkoverleggen
 • omgaan met weerstanden
 • rapporteren aan de hand van de zeven Gouden W’s
 • objectieve en subjectieve informatie
 • regievoering (wie is waarvoor verantwoordelijk)
 • omgaan met social media
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • strafrecht versus bestuursrecht

Insteek / Benadering

Het uitgangspunt van de opleiding Wijkgericht werken is jouw eigen praktijk. Bijvoorbeeld: de Meldingen Overlast, uitvoeringsprogramma’s, communicatiematrixen, lokale veiligheidsplannen, coalitieakkoorden en benodigde bestuurlijke rapportages.  

Doelen
Na afloop van deze opleiding beschik je over de extra kennis, inzichten en vaardigheden die je nodig hebt om jouw rol als boa in de wijk uit te voeren: minder vanuit de wet en meer vanuit jouw rol als integrale veiligheidspartner. Daarbij kun je effectief communiceren met burgers en partners in een wijk.

Afronding
Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Voor wie?

Ben je boa of toezichthouder in de wijk? Dan is deze opleiding voor jou bedoeld.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 4 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven