Opleiding | 9 dagen

DHW/Alcoholwet: Basisopleiding

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Sinds de inwerkingtreding van de Drank- en Horecawet (nu Alcoholwet) hebben gemeenten er een belangrijke taak bij: het uitvoeren van het toezicht op de naleving van dezewet. Deze taak heeft de gemeente gekregen vanuit het oogpunt dat hun handhavers het beste zicht hebben op de problemen die zich voordoen. Deze taak heeft dus direct invloed op de functie van de betreffende boa's en toezichthouders.

Onderwerpen
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding komt de theorie omtrent de Drank- en Horecawet/Alcoholwet aan bod. Ook wordt de toepassing daarvan tijdens het uitvoeren en afhandelen van inspecties behandeld.

Theorie
•  definities en de belangrijkste artikelen uit de Alcoholwet
•  theorie toezicht, opsporing en bevoegdheden
•  (niet-)vergunningplichtige bedrijven
•  eisen aan een horecabedrijf
•  (nieuwe) gemeentelijke bevoegdheden
•  vergunningen en ontheffingen
•  methodiek leeftijdsgrenzen
•  uw eigen veiligheid tijdens controles
•  theorie boeterapport voor overtredingen


Insteek / Benadering

In deze opleiding gaat het zowel om kennis als vaardigheden. Naast de theorie, die wordt ingekleurd aan de hand van praktijkvoorbeelden, is er ruimschoots aandacht voor het schrijven van een boeterapport. Ook train je jouw communicatieve vaardigheden voor een klantgerichte benadering tijdens controles op de naleving van de DHW/Alcoholwet.

Doelen
Na afloop van deze opleiding ben je voldoende voorbereid om het landelijk examen ExTH met succes te kunnen afleggen. Daarnaast beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om jouw taken in het kader van het toezicht op de naleving van de DHW/Alcoholwet zelfstandig uit te voeren.

Afronding
Deze opleiding wordt afgerond met een examen dat wordt afgenomen door ExTH. Het examen bestaat uit 2 onderdelen: een theorie-examen en het schrijven van een boeterapport aan de hand van een filmfragment.

NB. In de nabije toekomst wordt waarschijnlijk een extra examenonderdeel aan het examen van ExTH toegevoegd. Het betreft de toetsing van (communicatieve) vaardigheden. Dit examenonderdeel zal in grote lijnen lijken op het examenonderdeel ‘Gespreks – benaderingstechnieken’ in de opleiding BOA Basisbekwaamheid, maar dan meer toegespitst op de casuïstiek in de horeca.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van gemeenten (boa's en toezichthouders) die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet/Alcoholwet

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 9 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Enkele reacties van cursisten

"Pluspunt van SPV: de grote kennis en vakbekwaamheid van de trainers."
"Zeker aan te bevelen aan collega's."
"De prijs meer dan waard."
"Soepel verlopende samenwerking."

Scroll naar boven