Opleiding | 1 jaar

BOA PHB Domein I, module 2: Wettelijke kaders openbare ruimte specifiek (zelfstudie)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

U volgt de module zelfstandig via het online SPV-Leerplein. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • Afvalstoffenverordening
  • Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)
  • Vuurwerkbesluit
  • Tabakswet
  • Drank- en Horecawet
  • Wet Mulder
  • Wet op de kansspelen
  • Visserijwet
  • aantal artikelen uit de Wet Milieubeheer

Doelen
Na afloop van module WKORS kent u de strafbare feiten uit de APV en de meest voorkomende wet- en regelgeving inzake handhaving en toezicht in de openbare ruimte. U kunt deze kennis toepassen in uw praktijk, bij het voorbereiden en uitvoeren van een surveillance en in het handhaven en optreden in de openbare ruimte.

Insteek / Benadering

U volgt deze module in de vorm van e-learning. Dit betekent dat u toegang krijgt tot het online leerplein van SPV, waar u de lesstof geheel zelfstandig bestudeert. Op dit leerplein vindt u verder oefenvragen en proefexamens. U heeft 1 jaar de tijd om de module te doorlopen.

* U kunt deze module ook klassikaal volgen.

Afronding
U sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen), dat wordt afgenomen door ExTh.

BEGELEIDING DOCENT OP AFSTAND
Wilt u bij het e-learning pakket de mogelijkheid hebben om af en toe een docent te kunnen raadplegen, kies dan voor E-learning met docentbegeleiding op afstand. De kosten hiervan zijn € 350,- .

Voor wie?

Deze e-learning module is bedoeld voor buitengewoon opsporingsambtenaren in domein I Openbare ruimte. Als BOA bent u, na het afronden van de opleiding BOA Basisbekwaamheid, verplicht de Permanente- Her en Bijscholing (PHB) domein I te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Wettelijke kaders openbare ruimte specifiek (WKORS) is PHB module 2.

Wilt u zich inschrijven voor deze e-learning-opleiding, stuur dan een mail naar inschrijvingen@spv.nu .

Kosten

Opleidingsprijs: € 247, examenkosten ExTH: € 92

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 jaar

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven