Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 3 dagen

BIO in de praktijk

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Sinds 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Helder, actueel en veilig.

Deze cursus is ontstaan om uitleg te geven over de wijze waarop de verschillende normenkaders in de dagelijkse praktijk toegepast kunnen worden. Hoe kun je als (beginnend) informatiebeveiliger je weg vinden in het oerwoud van wetten, kaders en best practices. Wat is nu precies een ISMS en wat behelst nu feitelijk risicomanagement? En moeten alle maatregelen toegepast worden en hoe bepaal je dan waar je als organisatie staat? 

Docent van deze cursus is Eric van Arragon, strategisch adviseur informatiebeveiliging. Sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw is Eric, komende vanuit de ICT, zich gaan specialiseren op het vakgebied beveiliging. Eerst specifiek informatiebeveiliging maar door de loop van de jaren heen is zijn scope verbreed naar onder meer fysieke beveiliging, personele veiligheid en integriteit, safety en bedrijfshulpverlening. Zelfs stralingsdeskundige hoorde er op een gegeven moment bij. De laatste jaren vervulde hij voornamelijk de rol van CISO en (Informatie)Beveiligingscoördinator.

Insteek / Benadering

De opzet van deze cursus vertaalt zich naar de volgende drie hoofddoelen:

  • De cursus biedt een basis voor de algemene werking van informatiebeveiliging binnen een organisatie en legt de relatie met de BIO;
  • De cursist begrijpt de inhoud en de werking van de BIO;
  • De cursist kan met de aangeboden praktische handvaten zelfstandig een implementatie van de BIO opzetten.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat, hoewel privacy en informatiebeveiliging heel dicht bij elkaar liggen, deze cursus zich met name richt op informatiebeveiliging op basis van de BIO.

Voor wie?

Deze cursus biedt ondersteuning aan alle medewerkers die betrokken zijn bij de implementatie van de BIO en de dagelijkse uitvoering ervan, zowel bestuurders al professionals. De cursus is vooral pragmatisch ingestoken en bedoeld als handreiking bij de dagelijkse praktijk.

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 3 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven