Opleiding | 1 dag

Wet Politiegegevens (Wpg)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Deze opleiding heeft 1 lesdag waarbij je ingaat op diverse relevante thema’s:

  • Relevante (privacy)belangen bij de verwerking van politiegegevens.
  • Het ontstaan en de plaats van de Wpg binnen de (inter-)nationale wet- en regelgeving.
  • De begrippen uit de Wpg en bijbehorende relevante wet- en regelgeving.
  • De verschillende verwerkingen, inclusief de bewaartermijnen en weigeringsgronden.
  • De verschillende wijzen van verstrekking/ter beschikking stellingen, inclusief de weigeringsgronden.
  • De verschillende verstrekkingen buiten het politiedomein, inclusief de weigeringsgronden.
  • De rechten van een betrokkene. 
  • De rollen en taken van de verschillende functionarissen en de afstemming bij het handelen in de dagelijkse werkzaamheden/ taak.
  • De vormen van toezicht, controle en documentatie met betrekking tot de toepassing van de Wpg.

Insteek / Benadering

Doel

Na deze opleiding ken je de hoofdlijnen, de verwerkingsgronden en de verstrekkingsgronden van de Wpg. Ook kun je de Wpg toepassen bij het verwerken, beschikbaar stellen en verstrekken van politiegegevens. Je kunt ook toelichten welke taken en afwegingen de bevoegd functionaris heeft bij het toepassen van de Wpg. Daarbij heb je inzicht in de rol van de informatiemedewerker.

Omschrijving 

De invalshoek bij deze opleiding is dat de Wpg en het IGO (Informatie Gestuurd Optreden) hand in hand gaan. De theorie over de Wpg wordt met IGO-casuïstiek verhelderd, waarbij je de nodige interactie hebt met de docent over wetgeving en wetstoepassing in de praktijk. Je oefent met praktijkcasussen die zijn toegesneden op jouw werksituatie.

Om het optimale uit de lesdag te halen, is het van belang je goed voor te bereiden door het (online) lesmateriaal goed door te nemen. Vragen kunnen vooraf en achteraf via het SPV Leerplein aan de docent(en) worden gesteld. 

Afronding 

Na afloop van de opleiding krijg je een certificaat. 

Vervolgopleidingen:

Wpg voor bevoegd functionarissen

Wpg voor analisten

Wil je hier meer over weten, dan neem contact met ons op.

Voor wie?

Ben je werkzaam binnen het politiedomein en heb je nog geen of weinig ervaring met de Wpg of wil je je kennis opfrissen? Dan is deze opleiding bestemd voor jou.

Let op: dit is een op zichzelf staande opleiding, die niet als vervanging kan dienen van module 4 van de PHB in Domein I.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Opleidingsprijs is inclusief arrangement en locatiekosten (€ 62,50 per dag) en lesmateriaal.

Scroll naar boven