Opleiding | 1 dag

Wet Politiegegevens (WPG)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Deze opleiding duurt 1 dag waarbij je ingaat op diverse relevante thema’s:

 • uitgangspunten van de WPG in samenhang met de IGP (Informatie Gestuurde Politie)
 • paragraaf 1, algemene bepalingen
 • verwerkingsgronden: 
  * dagelijkse politietaak (artikel 8)
  * onderzoek rechtsorde concreet geval (artikel 9 en 11)
  * overzicht en inzicht (artikel 10, 11 en 12)
  * ondersteunende taken (artikel 13)
 • delen van informatie en verstrekken van informatie
 • rol informatie medewerker
 • rol van de betrokken functionaris
 • relatie met BVO, BVH en Summ-it

Insteek / Benadering

De invalshoek bij deze opleiding is dat WPG en IGP hand in hand gaan. De WPG theorie wordt met IGP-casuïstiek verhelderd, waarbij je de nodige interactie hebt met de docent over wettheorie en wetstoepassing in de praktijk.
Je oefent met praktijkcasussen die zijn toegesneden op jouw werksituatie; maatwerk dus.

Doelen
Na deze opleiding ken je de hoofdlijnen, de verwerkingsgronden en de verstrekkingsgronden van de WPG. Ook kun je de WPG toepassen bij het verwerken, beschikbaar stellen en verstrekken van politiegegevens. Je kunt ook toelichten welke taken en afwegingen de bevoegd functionaris heeft bij het toepassen van de WPG. Daarbij heb je inzicht in de rol van de informatiemedewerker.

Afronding
Na afloop van de opleiding krijg je een certificaat van deelname.

Voor wie?

Ben je werkzaam als ‘bevoegd functionaris’ zoals bedoeld in de Wet Politiegegevens (WPG)? Of werk je als rechercheur of informatiemedewerker? Ben je medewerker in de basispolitiezorg? Dan is deze opleiding bestemd voor jou.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven