Opleiding | 2 dagen

Opleiding Bestuurlijk Handhaven

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

In de praktijk blijkt dat handhavers de mogelijkheden die bestuurlijk handhaven biedt effectiever kunnen benutten. Maar wat zijn de kansen en mogelijkheden binnen de bestuurlijke handhaving? En hoe kan dit eventueel samengaan met strafrechtelijke handhaving?

Deze opleiding gaat over de keuze en de inzet van bestuursrechtelijke en of strafrechtelijke middelen bij de gemeentelijke handhaving van wettelijke voorschriften zoals de APV en de ASV. De veel genoemde 'twee-pettenproblematiek' wordt omgezet in 'handhaven met bestuurlijke en strafrechtelijke middelen'. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie tussen het gewenste doel en de bijbehorende bevoegdheden.

Onderwerpen
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • doelen en werking van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Strafrecht
 • de plaats van bestuursrecht binnen het recht
 • de doelen van bestuursrecht
 • de verhoudingen tussen bestuursrecht en strafrecht
 • de begrippen besluit, beschikking, mandaat en het belang daarvan
 • begrippen als bestuursorgaan, belanghebbende, overtreder en functioneel daderschap
 • de procedures bezwaar en beroep en voorlopige voorziening
 • algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • de toezichthouder en zijn bevoegdheden
 • relatie tussen toezicht en opsporing
 • bestuurlijke sancties (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete en het intrekken van een begunstigende beschikking (vergunning) als sanctie)

Insteek / Benadering

De opleiding laat zien welke alternatieven voor handhaving een bestuursorgaan heeft en op welke wijze die ingezet kunnen worden. U kunt uw werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met het Strafrecht en de Algemene wet bestuursrecht.

Doel
Na afloop van de opleiding beschikt u over de noodzakelijke wettelijke achtergrondkennis van uw feitelijk optreden. Daarnaast heeft u inzicht in de mogelijkheden die bestuurlijk en strafrechtelijk handhaven biedt en in de manier waarop u dit effectiever kunt inzetten binnen uw organisatie.

Voor wie?

Heeft u in uw werk te maken met strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving? Dan is de basisopleiding Bestuurlijk Handhaven voor u bedoeld.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven