Opleiding | 2 dagen

Opleiding Bestuurlijk Handhaven (voor HTV docenten)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Handhavers in domein I zijn regelmatig betrokken bij bestuurlijke handhaving. Tegen overtredingen zoals op de weg geplaatste aanhangwagens, recreatievoertuigen, uitstallingen en naast de rekken geplaatste fietsen wordt ook vaak bestuursrechtelijk opgetreden. Overtredingen van de Afvalstoffenverordening zijn te handhaven met strafrechtelijke middelen, maar zij zijn ook effectief te bestrijden met de toepassing van spoedeisende bestuursdwang. Het wegslepen van voertuigen op grond van de gemeentelijke wegsleepregeling of op grond van de Wegenverkeerswet 1994 is ook een voorbeeld van toegepaste bestuursdwang.

In de HTV-opleiding onderkent men meer en meer het belang van kennis op het gebied van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het is voor de HTV-leerling van belang te weten hoe het strafrecht zich verhoudt ten opzichte van het bestuursrecht. Wanneer de leerling stage gaat lopen, is het wenselijk en noodzakelijk dat hij zich bewust is van dit onderscheid en (onder leiding) daarnaar kan handelen.
Bij een aantal ROC's wordt de Algemene Wet Bestuursrecht zelfs geïntegreerd of als keuzevak toegevoegd aan het lespakket van de HTV-opleiding.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • de plaats van de Algemene wet bestuursrecht binnen het recht
  • de doelen en werking van de Algemene wet bestuursrecht
  • de verhouding tussen bestuursrecht en strafrecht
  • de begrippen besluit, beschikking, mandaat en het belang daarvan
  • begrippen als bestuursorgaan, belanghebbende, overtreder en functioneel daderschap
  • de procedures bezwaar en beroep en voorlopige voorziening
  • de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • de toezichthouder en zijn bevoegdheden
  • de relatie tussen toezicht en opsporing
  • de bestuurlijke sancties: last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete en het intrekken van een begunstigende beschikking (vergunning) als sanctie.

Insteek / Benadering

Insteek/benadering
De opleiding is gerelateerd aan de doelen van de HTV-opleiding bij de ROC's. De onderwerpen waarvan bekend is dat zij over het algemeen lastig zijn voor de HTV-leerlingen, worden toegelicht met extra voorbeelden.

Doel
Na afronding van deze opleiding heeft u als HTV-docent voldoende kennis van de mogelijkheden van de toepassing van bestuursrecht ten opzichte van het strafrecht. U bent goed voorbereid op de eventuele toevoeging van de Algemene wet bestuursrecht aan het lespakket van de HTV-opleiding.

Voor wie?

Deze opleiding is bestemd voor docenten van de HTV-opleiding die behoefte hebben aan meer informatie c.q. hun kennis willen opfrissen over de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot het strafrecht.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-4 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven