Opleiding | 3 dagen

BOA PHB Domein I - module 2: Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Deze module duurt drie dagen en omvat o.a. de volgende thema’s:

  • Wet op de Economische Delicten
  • Enkele definities en strafbare feiten uit de Wet Milieubeheer
  • De belangrijkste strafbare feiten uit de Wet Bodembescherming, de Waterwet, het Vuurwerkbesluit en de afvalstoffenverordening
  • De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens ten aanzien van Domein 1
  • Bijzondere wetten, waaronder: Wet op de Kansspelen, Drank- en Horecawet, Tabaks- en Rookwarenwet, de Winkeltijdenwet, de Wet Personenvervoer en de Visserijwet
  • De Algemene Plaatselijke Verordening

Doelen
Na afloop van module WKORS ken je de strafbare feiten uit de APV en de meest voorkomende wet- en regelgeving inzake handhaving en toezicht in de openbare ruimte. Je kunt deze kennis toepassen in jouw praktijk, bij het voorbereiden en uitvoeren van een surveillance en in het handhaven en optreden in de openbare ruimte.

Afronding
Je sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen), dat wordt afgenomen door ExTh. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

Voor wie?

Ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de Openbare ruimte Domein I? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein I te volgen. De PHB bestaat uit vier modules. Wettelijke kaders openbare ruimte specifiek (WKORS) is PHB module 2.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 3 dagen
Studiebelasting: 21 contacturen + 32 uren thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven