Opleiding | 2 dagen

BOA PHB Domein II - module 4: Proces Verbaal van Bevindingen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De module Proces Verbaal van Bevindingen is een keuzedeel binnen de vierde module van de Permanente Her- en Bijscholing in domein II. In deze module staat het opmaken van een proces-verbaal van bevindingen centraal. Tijdens deze tweedaagse opleiding worden de kandidaten getraind in het opmaken van dit proces-verbaal volgens de examencriteria van ExTH, gericht op de examencasuistiek zoals die aan de orde komt op dit examen.

Bij het examen krijgt de kandidaat een filmpje te zien waarin een verdachte een strafbaar feit pleegt tegen een boa of twee boa's . Het betreft één van de feiten: belediging van een ambtenaar, ambtsdwang of (gekwalificeerde) wederspannigheid.

In het filmpje is een agent van politie getuige van dit feit. Deze agent houdt de verdachte aan wegens één van de genoemde misdrijven. De kandidaat krijgt vervolgens de opdracht om een proces-verbaal op te maken van de bevindingen betreffende het misdrijf dat tegen de boa's in het filmpje werd begaan. Hij/zij schrijft dit proces-verbaal vanuit het perspectief van één van de twee boa's in het filmpje. In de briefing wordt verteld vanuit welke boa het proces-verbaal moet worden opgemaakt.

De kandidaat maakt het proces-verbaal van bevindingen op een computer, in een sjabloon waarin enkele vaste onderdelen zijn opgenomen.

Het proces-verbaal wordt vooral beoordeeld op de beschrijving van de bestanddelen van het strafbare feit en de redenen van wetenschap ten aanzien van die bestanddelen.

Let op! Vanaf 2023 gaan de opleidingen BOA basis en de PHB opleidingen veranderen.Op dit moment zijn we daarom nog druk bezig met het plannen en inrichten van de betreffende opleidingen. Wil je een bericht ontvangen zodra de data gepland zijn? Mail dan naar inschrijvingen@spv.nu en geef de gewenste module aan.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen
Studiebelasting: 14 contacturen + 4 uren thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Opleidingsprijs is inclusief arrangement en locatiekosten (€ 62,50 per dag) en lesmateriaal.

Scroll naar boven