Seminar De Veranderspiegel

In het seminar “De Veranderspiegel” krijgt u inzicht in een praktische aanpak hoe u daadwerkelijk en praktisch organisatieveranderingen kunt realiseren. U wordt u bewust van verschillende succesfactoren bij veranderingen én van een aantal valkuilen. Dit seminar is relevant voor iedereen die een sturende of adviserende rol heeft bij veranderprocessen: managers, projectleiders, ondersteuners en leden van veranderteams. Het seminar helpt u bij het opzetten van een verandertraject en bij het monitoren van en reflecteren op een huidig of toekomstig traject.

Na afloop van het seminar

  • kent u het instrument “de Veranderspiegel” en begrijpt u waarom de kernelementen van belang zijn
  • heeft u inzicht in de succesfactoren en stappen die een effectieve veranderaanpak bevorderen
  • weet u hoe u kunt reflecteren op organisatieveranderingen of - ontwikkelingen
  • heeft u kunnen reflecteren op het veranderingsproces waar u zelf bij betrokken bent en op de veranderingsprocessen van de andere deelnemers
  • heeft u een stimulans gekregen om uw eigen veranderingsproces energiek en systematisch te starten of te continueren.
  • heeft u een plezierige en leerzame dag gehad waarin u heel praktisch aan de slag bent geweest.

Wilt u na deze seminar meer doen met de Veranderspiegel, volg dan de vierdaagse opleiding Ontwikkelen met de veranderspiegel.                                     

 

 

De Veranderspiegel is een instrument dat ontwikkeld is door Helma Boerboom (CO3) en Wouter van der Loon (Ithaca InterActie). Zij ontwikkelden de Veranderspiegel op basis van hun ervaring met veranderingsprocessen in organisaties, ervaring met reflectieve leerprocessen en hun kennis van concepten en methodes met betrekking tot organisatieontwikkeling en -verandering. Helma en Wouter verzorgen ook deze seminar.

In company
Dit seminar voeren wij ook in company uit. Die aanpak is erg geschikt bij start van een verandertraject of wanneer een verandertraject stagneert, niet lekker loopt of een nieuwe impuls nodig heeft. De deelnemers kunnen een managementteam zijn, leden van een veranderteam, een OR, of een combinatie daarvan.

Opleidingsprijs
Informeer naar de actuele prijs.

Opleidingsduur
De opleiding bestaat uit twee aansluitende dagdelen.

Locatie/data
Heeft u belangstelling voor dit seminar? Neem dan contact met ons op.
 

 

 

Terug naar overzicht