Opleiding LVB-jongeren passend begeleid

De invoering van het passend onderwijs heeft geleid tot meer ruimte voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Niet alleen docenten, maar ook leerplichtambtenaren krijgen daardoor vaker te maken met de problematiek die verband houdt met de omgang met LVB-jongeren. Zo is bijvoorbeeld het herkennen van een licht verstandelijke beperking niet altijd eenvoudig. Dit komt mede doordat deze jongeren vaak óf onaangepast gedrag laten zien óf juist zeer sociaal wenselijk gedrag om zo hun leerproblemen te maskeren. In het contact met deze leerlingen wordt daarom van de leerplichtambtenaar veel kennis en vaardigheid vereist om het handelen goed af te stemmen op de (on)mogelijkheden van de jeugdige LVB'er.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor leerplichtambtenaren die in hun functie contact hebben met jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of met hun ouders/verzorgers en al enige ervaring hebben in de gespreksvoering met deze doelgroep.

Onderwerpen
Het programma van deze intensieve tweedaagse opleiding is zowel informatief als gericht op de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Dag 1:

  • Het sociaal-emotioneel functioneren van de jonge LVB'er; het cognitieve vermogen
  • Taal: de beperkte woordenschat van de jeugdige en het beperkte werkgeheugen
  • LVB uit balans: welke kenmerken/welke problemen (multiproblematiek)
  • Het sociale netwerk
  • Het motiveren van de jongere en het creëren van een positieve en veilige omgeving.

Dag 2:

  • Basisvaardigheden gespreksvoering: gedrag en interpretatie
  • Omgaan met verschillen in tempo, ruimte, volume en niveau (differentiëren)
  • Het gebruikmaken van ondersteunende middelen in de gesprekken
  • Omgaan met weerstand / communicatiemogelijkheden
  • Motivatiebevordering.

Insteek/benadering
De eerste dag van de opleiding bestaat uit theoretische modellen voor het herkennen en signaleren van kenmerkend gedrag van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Na deze dag krijgen de deelnemers de opdracht een eigen casus uit te werken.
Tijdens de tweede opleidingsdag wordt aan de hand van deze casus getraind in gespreksvoering met LVB-jongeren.
Om een maximaal leereffect te garanderen worden verschillende werkvormen gehanteerd:
- korte theoretische inleidingen
- werken in subgroepen
- oefenen van gespreksvoering
- feedback .

Doelen
Deze opleiding leidt tot een betere herkenning van de jongere met een licht verstandelijke beperking en een goede persoonsgerichte omgang met de LVB-jongere.
Door de feedback die u tijdens de training krijgt, ontwikkelt u zich tot een beroepsbekwame gesprekspartner met deze doelgroep en hun ouders/verzorgers.

Afronding
Na afloop van deze opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.
 

 
Enkele reacties:
"Erg leerzaam en verhelderend."
"Ik ben me meer bewust geworden van hoe een LVB-jongere denkt en hoe ik hem/haar het beste kan benaderen en dingen bespreekbaar kan maken."
"De rollenspelen waren heel leerzaam."
"Goede, boeiende docent, die tools geeft die je in de praktijk kan gebruiken."

 

Opleidingsprijs
Op aanvraag.

Opleidingsduur
2 lesdagen

Deze opleiding wordt uitsluitend in company verzorgd. Voor informatie neem contact met ons op.

 

     

Opleidingsniveau: MBO-4

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Neem contact op

Terug naar overzicht