Banner-summer-school-SPV

Opleiding |

Orde houden

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Orde kunnen houden is een basisvoorwaarde voor goed klassenmanagement en het opbouwen van een goede band met leerlingen en klassen. Als er geen orde in de klas is, kan er niet veilig geleerd worden en heeft dit impact op het pedagogisch klimaat van de klas en op de school.

De focus van deze opleiding ligt op een uiterst praktische opzet: wat aan de orde komt kan direct worden toegepast in de eigen praktijk. ‘Lessen in orde’ van Peter Teitler en ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov vormen o.a. de theoretische basis van de lesdagen.
Docenten die meer grip willen krijgen op de veiligheid in hun klas en actief willen werken aan een gezond en goed pedagogisch leerklimaat kunnen deze training volgen. Dit kunnen zowel docenten zijn met veel als weinig ervaring voor de klas.

Insteek / Benadering

Dit thema vraagt om een open en kritische houding ten aanzien van het eigen professioneel handelen. Reflectie op het eigen handelen vormt een belangrijk onderdeel van deze training. Ons uitgangspunt is dat we opleiden voor onderwijs waarin de docent uitgaat van verschillen. De leraar doet ertoe en maakt het verschil. Inzicht in eigen denken en handelen vergroot de mogelijkheden van de leraar om met een passende aanpak bij leerlingen aan te sluiten.

De volgende thema’s die behandeld worden zijn:

  • Belangrijke aandachtspunten om orde te kunnen houden
  • Communicatie en presentatie
  • Klassenmanagement en differentiatie
  • Structuur bieden
  • Hoe ziet een goede les eruit?
  • Het beïnvloeden van gedrag in een groep
  • Omgaan met lastige klassen

Voor wie?

Voor docenten die werkzaam zijn in het PO, VO, SO, MBO, HBO

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Neem voor meer informatie contact op met Emile Schütte via e.schutte@spv.nu of 06 42 52 49 98.

De Veilige School is een samenwerkingsverband tussen SPV en Hogeschool Windesheim

Windesheim SPV

Scroll naar boven