Opleiding | 12 dagen

Post-HBO opleiding Verzuimexpert

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De Post-HBO opleiding Verzuimexpert biedt een uitgebreide training voor verzuimcoördinatoren in het primair, voortgezet en mbo-onderwijs om effectieve oplossingen te leren voor het verminderen van verzuim onder leerlingen. Tijdens de opleiding zullen verschillende psychologische, onderwijsinhoudelijke, criminologe en beleidsconcepten die hiermee verband houden worden behandeld, waardoor deelnemers een beter begrip krijgen van de complexe oorzaken van schoolverzuim.

Insteek / Benadering

In het schoolverzuimbeleid komt steeds meer nadruk te liggen op de preventieve rol van de school voor het leerplichttraject. Door een perfecte mix van theorie en praktijk levert deze opleiding een bijdrage aan de integratie van de meest recente wetenschappelijke inzichten met de praktijk, waarbij de huidige transitie van stafmatige aanpak naar zorgaanpak bij schoolverzuim wordt overgebracht. 
Aan het einde van deze post-HBO opleiding zijn toekomstige professionals op de hoogte van de meest recente inzichten en ontwikkelingen en zijn ze klaargestoomd om deze inzichten in de praktijk te brengen. 

Deze opleiding is opgezet in samenwerking met Christelijke Hogeschool Windesheim en opleidings- en adviesbureau InfanSius.

Voor wie?

De rol van verzuimcoördinator op school kan een specifieke rol zijn, maar evengoed een nevenfunctie voor het schoolhoofd, decaan of een school(jeugd)hulpverlener. Daarbij kan de opleiding bijdragen in het vergroten van het vaardighedenpakket van de leerkracht. De opleiding is dus geschikt voor een breed palet onderwijsprofessionals. 

Meer informatie wordt binnenkort beschikbaar. Heb je nu al vragen, neem dan contact met ons op. 

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 12 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: post-HBO.

Scroll naar boven