SPV in beeld

 • Workshop: Gebruik van bodycams en wapenstok

  Docent Casper Top vertelt over de workshop Gebruik van bodycams en wapenstok

 • Symposium DHW

  Een impressie van het Symposium DHW op 24 september 2019, waarin alle actualiteiten rond de Drank- en Horecawet aan bod kwamen.

 • SPV by drone

  Een helikopterview van SPV in de Kroondomeinen bij Vaassen.

 • SPV Infomercial

  Een indruk van wat SPV voor u kan betekenen.

 • trailer examenfilmpjes SPV

  Een voorproefje van de filmpjes die op het SPV Leerplein staan, als hulp bij de voorbereiding op het examen BOA Basis. Inmiddels zijn van alle mogelijke casussen filmpjes beschikbaar!

 • Internet rechercheren

  Docent Henri Beek vertelt over de opleiding Internet Rechercheren. Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met (fraude)onderzoek en voor hun werk regelmatig op internet speuren naar informatie.

 • 5 tips om nóg effectiever te studeren!

 • SUE (Strategic Use of Evidence)

  SUE is bedoeld voor professionals: gespecialiseerde medewerkers die zich bezighouden met (fraude)onderzoeken en in dat kader personen moeten interviewen/verhoren. Bij SUE ligt de nadruk op taalgebruik en woordkeuze, omdat leugendetectie meer zekerheid biedt bij taaluitingen dan bij lichaamstaal. Ook het herkennen van micro-expressies komt aan de orde.

 • Damhert op bezoek

  Er trekken regelmatig reeën, herten en wilde zwijnen aan ons pand voorbij. Op een mooie lentedag kwam een damhert zelfs nog iets dichterbij: hij liet zich in onze tuin van alle kanten bewonderen. Fraai!

 • Leergang Leerplicht/RMC

  De leergang Leerplicht/RMC is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar of medewerker RMC. De leergang behandelt op HBO-niveau alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die u als leerplichtambtenaar of medewerker RMC bij uw dagelijkse werkzaamheden nodig heeft. 

 • Bewust omgaan met social media

  De eendaagse opleiding Bewust omgaan met Social Media is speciaal voor BOA's en toezichthouders in het openbare domein die zowel in hun werk als privé effectief willen omgaan met social media.

 • Fraudeaangifte

  De nadelige gevolgen van fraude zijn voor een organisatie of (financiële) instelling soms heel groot. Daarom zijn banken en verzekeraars steeds meer genoodzaakt zelf op te treden tegen fraudeurs. Wie aangifte van fraude doet moet wel die informatie verschaffen die de kans het grootst maakt op een daadwerkelijke strafrechtelijke interventie, zodat compensatie kan volgen. Hoe? Volg daarvoor de opleiding fraudeaangifte

   

 • Fraudeonderzoek (basis)

  Mr Felix Olijslager, een van de docenten, vertelt over de basiscursus Fraudeonderzoek

 • ID-controle

  Wil je in een dag leren hoe je in een quickscan ID-documenten op echtheid kunt beoordelen? Volg dan onze opleiding ID-controle.

 • Fraudebeheersing banken

  Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van banken die zich bezighouden met fraudebeheersing: preventie, detectie, onderzoek en respons. Er wordt gekeken naar fraude waarbij een rekeninghouder van de bank opgelicht wordt door derden, fraude waarbij een klant de bank dupeert en fraude door een eigen medewerker van de bank (interne fraude).