SPV in beeld

 • Videoboodschap van Felix Olijslager

  Felix Olijslager over het belang van de komende opleiding fraudebeheersing verzekeraars

 • Wijkgericht werken

  Als BOA of toezichthouder moet je intensief samenwerken met de lokale politie en partners in de wijk. Bovendien moet je jezelf nadrukkelijk in de wijk positioneren. Hoe pak je dit aan? De training Wijkgericht werken biedt handvatten.

 • Fraudeaangifte

  De nadelige gevolgen van fraude zijn voor een organisatie of (financiële) instelling soms heel groot. Daarom zijn banken en verzekeraars steeds meer genoodzaakt zelf op te treden tegen fraudeurs. Wie aangifte van fraude doet moet wel die informatie verschaffen die de kans het grootst maakt op een daadwerkelijke strafrechtelijke interventie, zodat compensatie kan volgen. Hoe? Volg daarvoor de opleiding fraudeaangifte

   

 • Leergang Leerplicht/RMC

  De leergang Leerplicht/RMC is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar of medewerker RMC. De leergang behandelt op HBO-niveau alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die u als leerplichtambtenaar of medewerker RMC bij uw dagelijkse werkzaamheden nodig heeft. 

 • Fraudeonderzoek (basis)

  Mr Felix Olijslager, een van de docenten, vertelt over de basiscursus Fraudeonderzoek

 • Shift Intensive Programma

  In de ‘De Kunst van het Niet Weten’ heeft u kunnen ervaren wat de Shift methode kan betekenen als het gaat om bewustwording van belemmerende gedragspatronen en overtuigingen. Om Shift volledig in uw leven te integreren is een vier maanden durend programma ontwikkeld met de naam ‘Shift Intensive Programma’.

   

 • Bewust omgaan met social media

  De eendaagse opleiding Bewust omgaan met Social Media is speciaal voor BOA's en toezichthouders in het openbare domein die zowel in hun werk als privé effectief willen omgaan met social media.

 • ID-controle

  Wil je in een dag leren hoe je in een quickscan ID-documenten op echtheid kunt beoordelen? Volg dan onze opleiding ID-controle.

 • SUE (Strategic Use of Evidence)

  SUE is bedoeld voor professionals: gespecialiseerde medewerkers die zich bezighouden met (fraude)onderzoeken en in dat kader personen moeten interviewen/verhoren. Bij SUE ligt de nadruk op taalgebruik en woordkeuze, omdat leugendetectie meer zekerheid biedt bij taaluitingen dan bij lichaamstaal. Ook het herkennen van micro-expressies komt aan de orde.

 • Internet rechercheren

  Docent Henri Beek vertelt over de opleiding Internet Rechercheren. Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met (fraude)onderzoek en voor hun werk regelmatig op internet speuren naar informatie.

 • Fraudebeheersing banken

  Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van banken die zich bezighouden met fraudebeheersing: preventie, detectie, onderzoek en respons. Er wordt gekeken naar fraude waarbij een rekeninghouder van de bank opgelicht wordt door derden, fraude waarbij een klant de bank dupeert en fraude door een eigen medewerker van de bank (interne fraude).

 • HTV Informatiemiddag

  Korte impressie van de HTV Informatiemiddag voor ROC-docenten bij SPV op 28 maart 2017. Docent Bert van Herp vertelt over het doel en de resultaten van de middag.

 • SPV Infomercial

  Een indruk van wat SPV voor u kan betekenen.