Wat houdt de Permanente Her- en Bijscholing voor domein I in?

In het eerste jaar (vanaf de datum op de akte) nadat u bent aangesteld als BOA óf nadat u uw BOA Basisbekwaamheid hebt behaald, start u met de Permanente Her- en Bijscholing (PHB). De PHB bestaat uit vier modules, die in vijf jaar tijd moeten worden afgerond. Het is de bedoeling gedurende de eerste vier jaar elk jaar deel te nemen aan één module. Het vijfde jaar is dan een inhaaljaar.

Module 1 en 2: theorie
De PHB start met twee theoretische modules, genaamd Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORG) en Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS).

Module 1: (3 dagen) 
WKORG: strafbare feiten uit het Wetboek van Strafrecht waarvoor u als BOA opsporingsbevoegdheid kunt krijgen.

Module 2: (3 dagen)
WKORS: strafbare feiten uit de APV en wet- en regelgeving inzake handhaving en toezicht in de openbare ruimte.


Module 3 en 4: praktijk
Na deze twee theoretische modules volgen twee praktijkmodules. Deze moeten in het derde en vierde jaar worden afgerond.

Module 3: (3 dagen)
Sanctionerend optreden: getraind wordt in het aanspreken van (mogelijke) overtreders, het beoordelen van een handhavingssituatie, het vaststellen of men bevoegd is op te treden en het afhandelen van de betreffende situatie.

Module 4: (2 dagen)
Dienstverlening en calamiteiten: in deze module komt het optreden en handelen bij ongevallen en calamiteiten uitvoerig aan bod. Ook ligt een belangrijk accent op de dienstverlening en samenwerking.

Tijdens deze modules wordt getraind met een professioneel trainingsacteur (1 dag per module).

Voorkennis
Om de PHB te doorlopen in bovenstaand aantal lesdagen, gaan wij uit van de volgende voorkennis:

  • u heeft ervaring in de functie van handhaver
  • u heeft enige kennis van de werking van de APV, ASV, RVV, AWB, etc.
  • u heeft ervaring in het voeren van waarschuwings- en bekeuringsgesprekken

Wanneer u niet beschikt over deze kennis en ervaring, adviseren wij u een voortraject. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op (telefoon 0578 573703 of info@spv.nu of vul het contactformulier in).

Toetsing
U sluit module 1 en 2 allebei af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen) bij ExTH. De examenkosten bedragen per onderdeel € 91,- (locatie Amersfoort) of € 110,90 (overige locaties).
Prijzen vrijgesteld van btw.

Module 3 en 4 worden geëexamineerd middels een praktijkexamen. De kandidaat handelt daarbij een praktijkcasus af met medewerking van een acteur. Tijdens het examen van module 3 moet bovendien een combibon worden ingevuld. Bij module 4 wordt door de kandidaat een rapportage geschreven.

De examenkosten bedragen per onderdeel € 209,- (vrijgesteld van btw). Ook deze examens worden afgenomen door ExTH.

Opleidingslocaties - ook bij u in de buurt!
De opleiding BOA Basisbekwaamheid en de PHB-modules bieden wij aan in Vaassen (Noord- en Oost-Nederland), De Meern (West-Nederland) en Schijndel (Zuid-Nederland).

Meer informatie over de cursusdata per locatie vindt u op deze website bij de betreffende opleidingen.

Scroll naar boven