Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 2 dagen

Interviewtechnieken

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Kernbegrippen bij deze training zijn: voorbereiden van het (telefoon)gesprek, interviewtechnieken en -strategieën, gespreksvaardigheden en het omgaan met non-coöperatief gedrag, emoties en/of druk. Ook wordt in de training onderscheid gemaakt tussen de verschillende benaderingen als het gaat om een verdachten- of getuigeninterview.
Onderwerpen die aan de komen zijn:

  • het opstellen en voorbereiden van een (telefonisch) interviewplan
  • gespreksopbouw
  • diverse gesprekstechnieken (juridisch, tactisch en communicatief gezien juist handelen) en interviewstrategieën
  • gespreksvaardigheden, luisteren, improviseren, de regie houden, omgaan met emoties en druk opbouwen (doorvragen)
  • het scheiden van referentiekaders van de gesprekspartners
  • het herkennen van leugen- en bekensignalen
  • toetsing van verkregen informatie (getuigeninterview)
  • omgaan met non-coöperatief gedrag
  • de vijf "ken-vragen": ken de feiten, ken de persoon, ken het bedrijf, ken de bewijsstukken, ken jezelf.

Over de trainer
De trainer heeft meer dan 10 jaar ervaring in het geven van trainingen op het gebied van(telefonische) interviewtechnieken. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het voeren van fraude-confrontatiegesprekken (onder andere in de zorg).

Doelen
Na afloop van de opleiding kun je zowel tactisch als communicatief op effectieve wijze een (telefonisch)interview afnemen. Je weet op een respectvolle manier zo veel mogelijk feiten te achterhalen om te komen tot waarheidsvinding.

Afronding
Na deze training ontvang je een certificaat van deelname.

PE-punten
Aan de opleiding Interviewtechnieken worden geen PE-punten toegekend, omdat de bij het NIVRE geregistreerde experts over deze kennis moeten beschikken. Uiteraard is het mogelijk dat een expert een dergelijke cursus volgt om zijn/haar kennis op peil te houden. In zo’n geval zal het aantal toe te kennen PE-punten op individuele basis worden beoordeeld, eventueel aan de hand van een door de expert aangeleverde motivatie.

Insteek / Benadering

In deze training gaat het om zowel kennis als gespreksvaardigheden. Samen met ervaren acteurs train je de vaardigheden die je kunt toepassen bij jouw onderzoeken. Ook specifieke technieken voor telefonische interviews kunnen daarbij aan de orde komen.
Voorafgaand aan de training ontvang je een intakeformulier. Op basis van de ingevulde formulieren van de deelnemers bereidt de trainer het opleidingsprogramma voor. Op deze manier sluit de opleiding zoveel mogelijk aan bij ieders persoonlijke leerbehoefte. Ook in de casuïstiek - zowel tijdens het theoretische als het praktische gedeelte - wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de werkpraktijk van de deelnemers. Je kunt zelf jouw eigen cases inleveren.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met onderzoeken en daarvoor mensen interviewen - telefonisch of in een persoonlijk gesprek - om een helder beeld te krijgen van de situatie. Ben je bijvoorbeeld fraudeonderzoeker of leidinggevende bij een bedrijf of een instelling en moet je regelmatig verdachten en/of getuigen ondervragen? Of ben je leerplichtambtenaar en moet je vaak gesprekken voeren met leerlingen en/of hun ouders? Dan is deze opleiding bestemd voor jou.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven