Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 2 dagen

Omgaan met agressie

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Of je nu werkt als agent of handhaver, bij de gemeente of in de zorg, in het onderwijs of bij een woningcorporatie, overal kun je te maken krijgen met agressie van mensen op straat of binnen jouw werkomgeving. Als je niet weet hoe je hier mee om kunt gaan kan het snel uit de hand lopen. Speciaal daarvoor heeft SPV deze training ontwikkeld. In twee dagen leer je hoe je een dreigende situatie kunt inschatten en hoe je daarop het beste kunt handelen. 

Na deze training ben je in staat om met zelfcontrole te handelen en een 'normale' communicatie weer mogelijk maken. Je bent (nog beter) in staat om adequaat te reageren en in te spelen op risicovolle situaties tijdens jouw werk.

Insteek / Benadering

Je kunt rekenen op een inhoudelijk en praktisch programma. Je leert dreiging te verminderen en escalatie te voorkomen. Het motto is "je hoofd erbij houden". Sleutelwoorden in de training zijn:

 • Zelfcontrole
 • Zelfbeheersing
 • Contact maken
 • Beïnvloeding
 • Escalatie (voorkomen van)
 • Veiligheid
 • Duidelijkheid

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Welke reacties agressie kan oproepen
 • Hoe je adequaat kunt reageren
 • Wat je kunt of moet doen bij agressief gedrag
 • Hoe je negatieve ervaringen kunt verwerken (persoonlijk en/of als team)
 • Wat je kunt of moet doen als collega’s agressief worden benaderd.

Naast bondige theorie (agressievormen, welzijn en preventie) is er veel ruimte voor de praktijk. Je traint praktische vaardigheden in simulaties met professionele acteurs.

Onze aanpak agressie richt zich op instrumentele agressie, frustratie-agressie en onbeheerste agressie. Bij de laatste vorm is vaak sprake van alcohol en/of drugs. Via ons eigen leermodel krijg je snel inzicht.

Ons opleidingsprogramma is afgestemd op de aard en de risico’s van jouw werk en jouw functie. Daarbij gaan we ook uit van de procedures in jouw organisatie omtrent geweld en agressie. Bovendien houden wij rekening met je persoonlijke kenmerken en jouw specifieke werksituatie (casussen), jouw kennis en jouw vaardigheden. 

PE-punten Nivre
Voor kandidaten die zijn ingeschreven in het geassocieerde register Coördinator Fraudebeheersing bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor medewerkers die in hun werk te maken hebben met agressief of grensoverschrijdend gedrag of de kans lopen dat dit gebeurt. Te denken valt aan docenten en andere medewerkers binnen het onderwijs, medewerkers bij woningcorporaties en gemeenten, zorgmedewerkers, toezichthouders, politiemedewerkers, ambulancemedewerkers, beveiligers etc. 

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven