Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 2 dagen

Opleiding Bestuurlijk Handhaven

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

In de praktijk blijkt dat handhavers de mogelijkheden die bestuurlijk handhaven biedt effectiever kunnen benutten. Maar wat zijn de kansen en mogelijkheden binnen de bestuurlijke handhaving? En hoe kan dit eventueel samengaan met strafrechtelijke handhaving?

Deze opleiding gaat over de keuze en de inzet van bestuursrechtelijke en of strafrechtelijke middelen bij de gemeentelijke handhaving van wettelijke voorschriften zoals de APV en de ASV. De veel genoemde 'twee-pettenproblematiek' wordt omgezet in 'handhaven met bestuurlijke en strafrechtelijke middelen'. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie tussen het gewenste doel en de bijbehorende bevoegdheden.

Deze opleiding is ook heel geschikt voor HTV-docenten. In de HTV-opleiding onderkent men meer en meer het belang van kennis op het gebied van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het is voor de HTV-leerling van belang te weten hoe het strafrecht zich verhoudt ten opzichte van het bestuursrecht. Wanneer de leerling stage gaat lopen, is het wenselijk en noodzakelijk dat hij zich bewust is van dit onderscheid en (onder leiding) daarnaar kan handelen. Bij een aantal ROC's wordt de Algemene Wet Bestuursrecht zelfs geïntegreerd of als keuzevak toegevoegd aan het lespakket van de HTV-opleiding.

Onderwerpen
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • doelen en werking van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Strafrecht
 • de plaats van bestuursrecht binnen het recht
 • de doelen van bestuursrecht
 • de verhoudingen tussen bestuursrecht en strafrecht
 • de begrippen besluit, beschikking, mandaat en het belang daarvan
 • begrippen als bestuursorgaan, belanghebbende, overtreder en functioneel daderschap
 • de procedures bezwaar en beroep en voorlopige voorziening
 • algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • de toezichthouder en zijn bevoegdheden
 • relatie tussen toezicht en opsporing
 • bestuurlijke sancties (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete en het intrekken van een begunstigende beschikking (vergunning) als sanctie)

Insteek / Benadering

De opleiding laat zien welke alternatieven voor handhaving een bestuursorgaan heeft en op welke wijze die ingezet kunnen worden. Handhavers kunnen na deze opleiding hun werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met het Strafrecht en de Algemene wet bestuursrecht. Voor HTV-docenten zijn de doelen gerelateerd aan de doelen van de HTV-opleiding. Onderwerpen waarvan bekend is dat deze vaak lastig zijn voor HTV-leerlingen worden toegelicht met extra voorbeelden.

Doel
Na afloop van de opleiding beschik je over de noodzakelijke wettelijke achtergrondkennis van het feitelijk optreden als handhaver. Daarnaast heb je inzicht in de mogelijkheden die bestuurlijk en strafrechtelijk handhaven biedt en in de manier waarop dit effectiever kan worden ingezet. HTV-docenten zijn na afloop van de opleiding goed voorbereid op de eventuele toevoeging van de Algemene wet bestuursrecht aan het lespakket. 

Voor wie?

Heb je in je werk te maken met strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving? Dan is de basisopleiding Bestuurlijk Handhaven voor jou bedoeld. Behalve voor handhavers is de opleiding ook geschikt voor HTV-docenten die hun kennis over de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot het strafrecht willen opfrissen.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven