Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1 dag

Controle Digitaal Opkopers Register (DOR)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Voor opkopers en handelaren van onder andere gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s en fietsen geldt dat zij, in verband met het tegengaan van heling (artikel 416, 417 e.v. Wetboek van Strafrecht), ingekochte goederen verplicht moeten registreren in een opkoopregister. Zowel de politie als de gemeente speelt, elk binnen het eigen wettelijk kader, een rol ten aanzien van de volledigheid van het opkoopregister. Zij werken samen bij de controle op de volledigheid van het opkoopregister.

In het verleden werden papieren registers gebruikt, maar sinds 2011 bestaat er een door de politie ontwikkelde digitale variant die het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt genoemd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is in 2017 een wetgevingstraject gestart om het gebruik van het DOR wettelijk verplicht te stellen.

Onderwerpen
Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van de controle van registraties in het Digitaal Opkopers Register (DOR)
  • Wets- en rechtskennis ten aanzien van de artikelen: 416, 417, 417bis, 417ter, 437, 437bis, 437ter, 437quater Wetboek van Strafrecht, artikel 2:67 van de model-APV en het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht
  • De verhouding tussen het (Digitaal) Opkopersregister en het Verkoopregister
  • De takenscheiding op dit gebied tussen de gemeente en de politie.

Doelen
Na afloop van de cursus beschik je over de noodzakelijke (wettelijke) achtergrondkennis voor jouw feitelijk optreden als controleur van registraties in het Digitaal Opkopers Register (DOR). Daarnaast heb je inzicht verkregen in de mogelijkheden die het bestuursrechtelijk en het strafrechtelijk handhaven biedt en ben je op de hoogte van de takenscheiding en verhouding tussen de gemeente en de politie binnen dit specifieke vakgebied.

Afronding
Na afloop van de opleiding krijg je een certificaat van deelname.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten (boa's en toezichthouders) die zijn belast met de controle van registraties in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven