Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1 dag

Predictive Profiling

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Het vroegtijdig onderkennen van afwijkend en verdacht gedrag
Herken je als boa tijdens je werk op een drukke plek, zoals op een station of bij een groot evenement, potentieel gevaar? Onderneem je  actie zodra een incident heeft plaatsgevonden? Het scannen van (massale groepen) mensen op crimineel, gewelddadig en/of terroristisch gedrag is ook voor de boa een uitdaging. Hoewel begrijpelijk, maar vaak wordt pas achteraf actie ondernomen wanneer zich een strafbaar feit of een incident met de nodige gevolgen heeft voorgedaan.
De training 'Predictive Profiling' geeft handvatten om in plaats van repressief op te treden meer proactief en preventief te gaan werken. Je leert op een andere manier waar te nemen, en afwijkende gedragingen of verdachte indicatoren te herkennen. Ook leer je gesprekstechnieken om het publiek op een effectieve manier aan te spreken. Vanuit een 'onderbuikgevoel', dat je baseert op (vermeend) afwijkend gedrag, beslis je of iets of iemand daadwerkelijk een bedreiging vormt en onderneem je actie. 

Tijdens deze praktijkgerichte training wisselen theorie en praktijk elkaar af, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Kijken naar (het gedrag van) mensen in het openbare domein
  • Herkennen van het gevoel 'dat er iets niet klopt' (onderbuikgevoel)
  • Ontdekken hoe je iemand kunt aanspreken (gesprekstechnieken)
  • Wat vertelt de reactie van iemand over zijn bedoelingen
  • Het verschil in reacties van mensen die goed- en kwaadwillend zijn
  • Mensen die kwaadwillend zijn laten voelen dat ze gezien worden
  • Klantgericht en veilig werken.

Doelen
Na deze training kun je verdachte indicatoren en afwijkend gedrag van mensen detecteren en weet je daarop actie te ondernemen. Je beheerst de nodige gespreks- en interviewtechnieken voor effectieve communicatie met het publiek. Je bent in staat handelend op te treden conform het 'Stappenplan POINT' (Proactieve Observatie en Interventie Training).                                                                     

Afronding
Na deze opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor boa's en toezichthouders die werken in het openbare domein en op basis van proactief en preventief werken in staat willen zijn vroegtijdig afwijkende gedragingen en verdachte indicatoren te herkennen om daarop effectief te kunnen reageren.

Deze opleiding is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven