Banner-summer-school-SPV

Opleiding | 1 dag

Omgaan met verwarde personen

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Onbegrepen gedrag, afwijkend gedrag, gestoord gedrag, deviant gedrag: het zijn veelgebruikte begrippen voor gedrag dat als bedreigend en onvoorspelbaar wordt ervaren. In de training "Omgaan met verwarde personen" en de bijbehorende workshop leer je deviant gedrag (beter) te begrijpen, te herkennen en te hanteren.

De training "Omgaan met verwarde personen" gaat in op belangrijke vragen zoals:

  • Heeft het zin dat je iemand aanspreekt op onbegrepen gedrag en hoe dan?
  • Wanneer kun/moet je iemand wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheid?
  • Waarom ervaar je afwijkend gedrag als bedreigend, beangstigend?
  • Hoe kun je contact maken met deze mensen en hoe kun je hun gedrag beïnvloeden?

Insteek / Benadering

Onze aanpak is gericht op de meest voorkomende stoornissen en hun uitingsvormen (psychopathologie). Wat zijn de beperkingen en hoe stem je jouw eigen gedrag erop af?

In de training "Omgaan met verwarde personen" besteden we aandacht aan de ontstaansachtergronden en gedragskenmerken van:

  • psychiatrische stoornissen
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • angststoornissen
  • gedragsstoornissen

Daarnaast is de samenwerking met ketenpartners een belangrijk onderdeel van de training.

Naast de training "Omgaan met verwarde personen"  is er een praktijkgerichte workshop. Daarin oefen je jouw vaardigheden in samenspel met professionele acteurs. Ons opleidingsprogramma is afgestemd op de aard van jouw functie. We houden rekening met je werksituatie, jouw persoonlijke kenmerken, jouw kennis en jouw vaardigheden. Zo ben je verzekerd van maatwerk. 

De trainer, Casper Nusselder, heeft ruim 20 jaar ervaring opgedaan op diverse gesloten afdelingen in de psychiatrie. Naast trainer, sinds 1994, is hij ook een veelgevraagd spreker over dit onderwerp.

Doelen
Na deze training heb je meer inzicht in onbegrepen gedrag en kun je beter omgaan met mensen die dit gedrag vertonen.

Afronding
Na afloop van deze training krijg je een certificaat van deelname.

PE-punten Nivre
Voor kandidaten die zijn ingeschreven in het geassocieerde register Coördinator Fraudebeheersing bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Voor wie?

Ben je werkzaam als politiefunctionaris, boa of beveiliger? Of vervul je een andere functie in het publieke domein, bijvoorbeeld als WMO-consulent, zorgmedewerker of ambulancemedewerker? Dan kun je te maken krijgen met mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Deze eendaagse training biedt basisvaardigheden en kennis om daar adequaat en effectief mee om te gaan.

Deze opleiding wordt ook als InCompany aangeboden.
Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief btw, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe u effectief kunt omgaan met situaties waarin verwarde personen betrokken zijn? De complexiteit van dergelijke situaties vereist specifieke kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor professionals binnen het publieke domein. Het protocol verwarde personen is hierop van toepassing.

Neem contact op

protocol verwarde personen

Introductie

In de hedendaagse samenleving komen professionals regelmatig in contact met individuen die onbegrepen, afwijkend of gestoord gedrag vertonen. Dit gedrag kan als bedreigend of onvoorspelbaar worden ervaren. SPV biedt een gespecialiseerde training ‘protocol verwarde personen’ aan om dit gedrag niet alleen te begrijpen en te herkennen, maar ook effectief te hanteren.

De noodzaak van een protocol verwarde personen

Onbegrepen gedrag vraagt om een professionele en gestructureerde aanpak. Onze training "Omgaan met verwarde personen" stelt professionals in staat om adequaat en met vertrouwen te handelen in uitdagende situaties.

Overzicht van de SPV-opleiding over het protocol voor verwarde personen

Deze training gaat in op het protocol verwarde personen en behandelt de meest voorkomende psychische stoornissen en hun uitingen. De inhoud is specifiek gericht op het bieden van praktische vaardigheden en diepgaand begrip van de materie, ondersteund door casestudies en interactieve workshops.

Identificatie van verwarde personen

Een juiste identificatie van deviant gedrag is cruciaal voor een effectieve interventie. De training biedt gedetailleerde inzichten in de ontstaansachtergronden en gedragskenmerken van verschillende stoornissen. We leren deelnemers met het protocol verwarde personen specifieke kenmerken en gedragingen te herkennen die kunnen wijzen op psychiatrische, persoonlijkheids-, angst- of gedragsstoornissen.

Opleidingsonderdelen gericht op eerste responders

Het programma is bijzonder waardevol voor eerste responders zoals politiefunctionarissen, BOA's en zorgmedewerkers. Het biedt hen de tools om effectief te reageren en de situatie veilig te beheersen.

Communicatie en benadering

Effectieve communicatie is sleutel tot het succesvol hanteren van interacties met verwarde personen. Onze training focust op communicatietechnieken die speciaal zijn ontwikkeld voor deze doelgroep.

Effectieve communicatietechnieken aangeleerd tijdens de opleiding

De deelnemers leren hoe zij op een respectvolle en veilige manier contact kunnen maken en invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van de betrokken personen.

Veiligheidsmaatregelen tijdens het benaderen

De training benadrukt ook de veiligheid van de professional zelf, met specifieke strategieën voor het benaderen van potentieel gevaarlijke situaties.

protocol verwarde personen ondervraging

Afronding

Na afloop van deze intensieve training ontvangt elke deelnemer een certificaat van deelname. Voor geregistreerde professionals, zoals Coördinatoren Fraudebeheersing bij het Nivre, levert deze training bovendien 6 PE-punten op. Ons trainingsprogramma is ontworpen om u niet alleen voor te bereiden op het omgaan met verwarde personen, maar ook om uw professionaliteit en zelfvertrouwen in uw functie binnen het publieke domein aanzienlijk te verhogen. Bent u geïnteresseerd in deze training of wilt u meer weten over het protocol verwarde personen? Neem dan contact op via inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703.

Neem contact op

Scroll naar boven