Opleiding | 2 dagen

Fact Finding bij Expertise (personenschade)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Een goede band opbouwen met cliënten, dat is het eerste waar het bij het behandelen van personenschade om gaat. Het maakt daarbij niet uit of jij als belangenbehartiger het slachtoffer vertegenwoordigt of de (wettelijk) aansprakelijke partij, veelal de verzekeraar. In beide gevallen geldt hetzelfde uitgangspunt, namelijk 'vertrouwen'.

Toch kun je soms een cliënt of wederpartij treffen die de zaken toch wat anders voorstelt dan wat zich werkelijk heeft voorgedaan, om zichzelf te bevoordelen. Maar jouw vermoedens moeten in zo'n geval uit meer bestaan dan alleen een onderbuikgevoel. Het gaat jou en de schadebehandelaar/fraudecoördinator uiteindelijk om de feiten. Het is dus belangrijk dat je in zulke gevallen bent voorbereid en weet wat je het beste kunt doen.

In de training Fact Finding bij Expertise in de personenschade krijg je praktische handreikingen voor het her- en onderkennen van indicatoren en leer je hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Vanzelfsprekend gebeurt dat in samenspraak met de schadebehandelaar, want personenschadebehandeling is bij uitstek teamwork.

Doelen
Tijdens de training Fact Finding bij Expertise in de personenschade krijgen personenschade-experts handvatten voor het herkennen van de indicatoren van verzekeringsfraude. Dat begint met goed, kritisch waarnemen:

  • Waar let je op als je een Schade Aangifte Formulier, Schademelding of Expertiseopdracht onder ogen krijgt?
  • Kan de aanrijding (of ander ongeval) zijn gebeurd, zoals de wederpartij claimt dat het is gebeurd? Wat verklaart verzekerde daarover?
  • Hoe voer je een goed open, informatief gesprek met wederpartij?
  • Hoe staat het er na (bijvoorbeeld) twee jaar schadebehandeling voor?
  • Staat de inmiddels opgebouwde 'relatie' met het slachtoffer jou in de weg?
  • Wat is de rol van de belangenbehartiger?
  • Welke stappen zet je vervolgens als je tegen onderzoeksindicatoren aanloopt?
  • Hoe leg je al jouw bevindingen schriftelijk vast in een rapport of ‘fraudesignaal’? 

Voor wie?

Deze training is bestemd voor personenschade-experts, personenschadebehandelaren en belangenbehartigers.

Deze training is momenteel alleen op aanvraag. Stuur bij interesse een mail naar inschrijvingen@spv.nu of bel met 0578 573 703

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Scroll naar boven