Opleiding | 4 dagen

Fraudebeheersing door ziektekostenverzekeraars

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De opleiding Fraudebeheersing door ziektekostenverzekeraars bestaat uit drie e-learning modules:

Module 1 - Fraude door een verzekerde 
Je krijgt online een korte inleiding op het fraudeproces. Onderwerpen zijn 'welke vormen van fraude bestaan er' en 'wie speelt een rol bij het fraudebeheersingsproces'. Het doel is om jouw voorkennis te activeren en op te frissen. Daarna doorloop je aan de hand van een casus de volgende stappen:

  • Signaleren van mogelijke fraude
  • Fraudesignaal beoordelen op onderzoekswaardigheid
  • Beslissen of een onderzoek wordt gestart
  • Uitvoeren van het fraudeonderzoek
  • Afwikkelen van het fraudegeval

Tot slot volgt een afsluitende klassikale bijeenkomst.

Module 2 - Fraude door een zorgverlener
In de afsluitende bijeenkomst van module 1 heb je een werkwijze gemaakt. Deze kun je als hulpmiddel inzetten bij de start van deze tweede module. Daarnaast kun je de werkwijze aanvullen met zaken die betrekking hebben op de nieuwe casus in deze module (fraude door een zorgverlener).
Je doorloopt weer de genoemde stappen die bij module 1 aan de orde zijn geweest, aangevuld met specifieke onderdelen op fraude door een zorgverlener.

Module 3 - Fraude door een interne medewerker
In deze module vul je jouw werkwijze/tijdlijn uit module 1 en 2 aan met nieuwe kennis en ervaringen die je in deze module opdoet. Je  doorloopt ook hier aan de hand van een casus alle stappen uit het fraudeproces. Tot slot volgt weer een klassikale bijeenkomst.

Klassikale bijeenkomsten
Tijdens de klassikale bijeenkomsten reflecteer je op wat je in de modules hebt gedaan en geleerd. Je vergelijkt jouw huidige manier van werken met de werkwijze in de modules, trekt conclusies en legt de link met jouw te behalen leerdoelen. Daarnaast kun je tijdens de bijeenkomsten kennis delen en in gesprek gaan met je medecursisten/collega's.

Insteek / Benadering

De opleiding Fraudebeheersing door ziektekostenverzekeraars is een blended opleidingstraject. Het traject bestaat uit drie e-learning modules (online zelfstudie) en vier klassikale bijeenkomsten. In de modules werk je aan een casus en heb je de bijbehorende theorie ter beschikking. 

Je bepaalt zelf hoe je de modules doorloopt. Dit kan zijn door eerst de theorie door te nemen en daarna de casus, maar je kunt ook beginnen met de casus en van daaruit gerichte ondersteuning van de theorie krijgen. Doordat de casussen gericht zijn op jouw eigen werksituaties, kun je de geleerde kennis direct toepassen in jouw eigen werkpraktijk.

Doelen
Na afloop heb je kennis opgedaan van verschillende vormen van fraude. Je hebt inzicht in de wettelijke kaders, de procedures, interne regelgeving en jouw mogelijkheden om fraude te voorkomen, te signaleren en te stoppen.

Erkenning Nivre
Deze opleiding is erkend door het Nederlands Instituut Van Register Experts (Nivre). Dit betekent dat personen die het diploma van deze opleiding hebben behaald een inschrijving kunnen aanvragen in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF), mits zij ook voldoen aan de overige eisen die het Nivre stelt voor inschrijving in dit register.

Voor wie?

Ben je fraudeonderzoeker of fraudecoördinator bij een zorgverzekeraar? Dan is de opleiding Fraudebeheersing door ziektekostenverzekeraars voor jou bedoeld. De opleiding is ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Uitgangspunt is de werkcontext van de fraudeonderzoeker en/of fraudecoördinator. Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 4 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Vereiste vooropleiding. Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek.

Al onze opleidingsprijzen zijn inclusief BTW, inclusief arrangement en locatiekosten (€ 72,20 per dag) en inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Enkele reacties van cursisten

"Concrete tips voor toepassing in beleid en procedures."
"Het Leerplein werkt erg fijn en is overzichtelijk."
"Prima combinatie van lesstof en documenten."
"Prettige samenwerking met de docent."
"Goede interactie binnen de groep."
"Meteen toe te passen in de praktijk."

Gerelateerde opleidingen

Scroll naar boven